Колко чужденци работят в България? Отговор на този въпрос може

Колко чужденци работят в България? Отговор на този въпрос може ...

Колко чужденци работят в България?

Колко чужденци работят в България? Отговор на този въпрос може да се намери в събраните данни за извършването на оценка на въздействието на Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), става ясно от анализ на Института за пазарна икономика.

Националната агенция за приходите (НАП) е органът, който регистрира трудовите договори на територията на България, включително тези, сключени с граждани на Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП) и с чужденци – граждани на трети държави.

Данните на НАП показват, че броят на договорите на чужденци непрекъснато и плавно се повишава от 2015 г. насетне и през 2020 г. достигат вече за над 40 000. Основната част от тях - близо 30 000 - са трудовите договори на граждани на трети държави, сключени по българското законодателство и от регистрирани в България работодатели. Гражданите на първите девет държави по численост съставляват над 80% от общия брой на чужденците, които работят в страната. Традиционно на първо място са руските граждани, но през последните години техният брой тенденциозно и съществено намалява (с близо 1/3) за сметка на увеличаване на броя на гражданите от Северна Македония, Украйна, Турция, Молдова, Сърбия и Сирия.

Каква е регистрираната заетост на граждани от ЕС, .

Източник: actualno.com