Като мениджър е важно да поддържате линиите за комуникация отворени

...
Като мениджър е важно да поддържате линиите за комуникация отворени
Коментари Харесай

Пет въпроса, които мениджърите трябва да задават на служителите си всяко тримесечие

Като управител е значимо да поддържате линиите за връзка отворени и да събирате информация, която ще ви помогне да бъдете по-ефективни. Има някои общи въпроси, които мениджърите би трябвало да задават по отношение на благосъстоянието и успеваемостта директните си подчинени, само че би трябвало да се подчертае, че честотата, с която повдигате тези въпроси, има значение.

Трябва да задавате сходни въпроси единствено един път на тримесечие, тъй като това дава опция на чиновниците ви да прегледат последните няколко месеца и да дават отговори, които не са просто отражение на последните няколко дни работа.

Задаването на въпроси обаче носи със себе си отговорност да извършите нещо с тази информация. Малко евентуално е чиновниците да продължат да желаят да дават почтени отговори на въпроси, в случай че считат, че техният управител не подхваща дейности на база тези отговори.
Източник: manager.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР