Към 31 август 2023 г. печалбата на банковата система е

...
Към 31 август 2023 г. печалбата на банковата система е
Коментари Харесай

2.3 млрд. лева печалба отчитат банките към 31 август

Към 31 август 2023 година облагата на банковата система е 2.3 милиарда лева, с 941 млн. лева (67.9%) повече по отношение на регистрираната за осемте месеца на 2022 година Разходите за амортизация на финансови активи, които не се регистрират по обективна стойност в облагата или загубата, в края на август 2023 година са 273 млн. лева, с 9 млн. лева (3.4%) повече от начислените към 31 август 2022 година, заяви в края на предходната седмица Българска народна банка по данни на самостоятелна основа от месечната отчетност на банките и клоновете на задгранични банки. Балансовият личен капитал на банковата система по отношение на края на юли се усилва с 310 млн. лева (1.7%) до 19.0 милиарда лева с приноса на месечното покачване на облагата. Активите на банковата система през август нарастват с 2.1 милиарда лева (1.3%) до 162.8 милиарда лева На месечна база се усилва размерът на позицията пари, парични салда при централни банки и други депозити на виждане (главно заради повишаването на парични салда в централни банки) и делът ѝ в структурата на балансовите активи се покачва до 17.4% (при 16.7% в края на юли). През август нарастват също заемите и задатъците (с приноса на кредитния портфейл), а делът им в общите активи в края на интервала е 63.9% (при 64.4% в края на юли). Увеличава се размерът и на дълговите скъпи бумаги, които в края на август заемат 14.5% от активите (при 14.7% в края на юли). Отношението на ликвидно покритие към 31 август е 252.9% (при 253.7% към 31 юли). Ликвидният буфер е в размер на 45.6 милиарда лева, а чистите изходящи ликвидни потоци възлизат на 18.0 милиарда лева (при надлежно 44.8 милиарда лева и 17.6 милиарда лева в края на юли). Общите брутни заеми и задатъци на месечна база нарастват с 495 млн. лева (0.5%) и в края на август доближават 107.5 милиарда лева Вземанията от кредитни институции означават понижение с 264 млн. лева (1.8%) до 14.3 милиарда лева. Брутният кредитен портфейл нараства със 759 млн. лева (0.8%) до 93.2 милиарда лева Увеличават се заемите за семейства (с 594 млн. лева, 1.6%), за други финансови предприятия (с 257 млн. лева, 3.3%) и за бранш държавно ръководство (с 64 млн. лева, 6.7%), а тези за нефинансови предприятия понижават – със 156 млн. лева (0.3%). Депозитите в банковата система по отношение на края на юли нарастват с 1.9 милиарда лева (1.4%) до 139.5 милиарда лева, като е регистриран напредък при всички институционални браншове. Основен принос има нарастването на депозитите на нефинансови предприятия (с 1.2 милиарда лева, 2.6%). Нарастват също депозитите на семейства (с 265 млн. лева, 0.3%), на други финансови предприятия (със 174 млн. лева, 3.9%), на кредитни институции (със 152 млн. лева, 1.9%), както и на бранш държавно ръководство (със 117 млн. лева, 3.0%).
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg