Към 30 април печалбата на банковата система е 641 млн. ...

Към 30 април печалбата на банковата система е 641 млн.

Към 30 април печалбата на банките е 641 млн. лева

Към 30 април печалбата на банковата система е 641 млн. лева.  по отношение на 484 млн. лева. за първите четири месеца на 2021 година, оповестява Българската национална банка (БНБ).

През април 2022 година активите на банковата система се усилват с 458 млн. лева. (0,3 на сто) до 141,0 милиарда лева. 

Отношението на ликвидно покритие се покачва от 265,3 на 100 в края на март до 324,5 на 100 в края на април 2022 година Размерът на ликвидния буфер е 36,5 милиарда лева. 

Общите брутни кредити и задатъци през април нарастват с 4,3 милиарда лева. (4,9 на сто) до 92,2 милиарда лева. Основен принос за това имат вземанията от кредитни институции, които се покачват с 3,7 милиарда лева. (40,4 на сто) и в края на април възлизат на 12,9 милиарда лева. В брутния кредитен портфейл на банковата система е регистрирано месечно нарастване с 632 млн. лева. (0,8 на сто) до 79,3 милиарда лева. Нарастват кредитите за семейства (с 400 млн. лева. или 1,3 на сто), за нефинансови предприятия (със 110 млн. лева. или 0,3 на сто), за други финансови предприятия (със 109 млн. лева. или 2,1 на сто), както и тези за бранш държавно ръководство (с 13 млн. лева. или 1,4 на сто).

Спрямо края на март депозитите в банковата система се покачват със 737 млн. лева. (0,6 на сто) до 120,5 милиарда лева. Увеличение има при депозитите на семейства (със 732 млн. лева. или 1,1 на сто), на бранш държавно ръководство (със 180 млн. лева. или 5,4 на сто), както и на кредитни институции (със 138 млн. лева. или 2,2 на сто). Намаляват депозитите на други финансови предприятия (със 175 млн. лева. или 3,8 на сто) и на нефинансови предприятия (със 138 милиарда лева. или 0,4 на сто).

Източник: novini.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg