Какви са законово определените правила за работна рърка, идваща от

Какви са законово определените правила за работна рърка, идваща от ...

Какви са правилата за работниците, идващи от държави извън ЕС?.


Какви са законово определените правила за работна рърка, идваща от държави, които не са членки на ЕС - вижте повече във видеото!

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Във Великобритания пред перспективата за Брекзит премиерът Борис Джонсън предлага да се приеме точкова система за оценяване на икономическите мигранти, подобна на австралийския или канадския модел. Системата включва класиране по множество критерии, сред които възрастта и професионалния опит.

ГЕРМАНИЯ

В Германия няма квоти за икономически мигранти. В страната действа закон за насърчаване на този тип миграция, предвид липсата на квалифицирана работна ръка и застаряването на нацията. Политическите сили са постигнали съгласие кандидатите от страни извън ЕС да получават разрешително за престой от шест месеца, през които да си намерят работа.

АВСТРИЯ

От 2011 г. в Австрия действа системата за карта "червено-бяло-червено". Тя се издава на висококвалифицирани работници или на кандидати, които отговарят на изискванията в списък с 45 професии, за които липсва работна ръка. Икономическите мигранти получават разрешително за престой и работа за една година.

Източник: bnt.bg