Изпълнение на програма Помощ за пенсиониране“ предвижда, планът за 2024

...
Изпълнение на програма Помощ за пенсиониране“ предвижда, планът за 2024
Коментари Харесай

Знаете ли за този голям план? Засяга и пенсионерите

Изпълнение на стратегия " Помощ за пенсиониране “ планува, проектът за 2024 година за осъществяване на Актуализираната национална тактика за демографско развиване на популацията в Република България (2012 – 2030 г.).

В Плана за 2024 година са планувани актуални мерки и действия за поощряване на раждаемостта посредством основаване на среда, удобна за развъждането и възпитанието на деца, подобряване на репродуктивното здраве на популацията, възстановяване на общото здравословно положение на популацията и понижаване на общата, преждевременната, детската и майчината смъртност, обезпечаване на претовареност и понижаване на бедността, адаптиране на обществените системи към демографските промени и остаряването на популацията и за обезпечаване на еднакъв достъп до качествено предучилищно и учебно обучение.

Мерките са групирани в сходство с главните цели на настоящата демографска тактика и са ориентирани към удобно повлияване на главните демографски индикатори – раждаемост, смъртност и миграции, както и към развиването на качеството на човешките запаси.

Една от тях е осъществяване на Национална стратегия " Помощ за пенсиониране " със средства от държавния бюджет в размер на 7 749 361 лева Мярката цели поощряване на присъединяване на пазара на труда на безработни лица над 60-годишна възраст. По нея се планува обезпечена претовареност на 832 лица, в това число 70 нововключени.

В Националния проект за деяние по заетостта през 2024 г. са заделени 7 134 000 лева от  държавния бюджет за поддръжка на безработни лица от уязвимите групи. От тях плануваните средства за поощряване заетостта на безработни лица над 55- годишна възраст е  1 184 228 лева

Друга мярка планува наемане на работа на пенсионирани служащи и чиновници от системата на Директива за птиците НКЖИ, за потребление на техните познания, умения, капацитет и предаването им на млади чиновници.

В проекта е записано още, че от 1 януари тази година изискуемата възраст за придобиване право на пенсия по общия ред нараства с 2 месеца за дамите и с 1 месец за мъжете, а нужният застрахователен стаж се усилва с 2 месеца и за двата пола. Възрастта за придобиване право на пенсия за  осигурителен стаж и възраст за всички останали категории лица (работещи в изискванията на първа и второкласен труд, учители, работещи в специфичните ведомства и др.) се усилва с два месеца, като се изключи изискуемата възраст по чл.69б, алинея 1 и 2 от КСО, която за дамите се покачва с четири месеца.

От 01.07.2024 година до 31.12.2024 година минималният размер на пенсията за застрахователен стаж и възраст се усилва от 523,04 лева на 580,57 лева. (увеличение с 11 на сто). За 2024 година оптималният размер на получаваните една или повече пенсии се резервира в размер на 3 400 лева от 1 юли се подвига и размерът на обществената пенсия за напреднала възраст и обвързваните с нея пенсии и добавки се усилва от 276,64 лева на 307,07 лева (увеличение с 11 на сто).

Пенсиите за трудова активност, отпуснати до 31 декември 2023 година, ще се осъвременят с 11 на 100. От 01.07.2024 година размерът на  вдовишките “ добавки по член 84 от КСО се усилва от 26,5 на 30 на 100 от размера на пенсията на умрелия съпруг/съпруга.

3,3 млн. лв. са планувани за зплащане на целеви помощи за покупка на моторно транспортно средство, пригаждане на жилище, балнеолечение и/или рехабилитационни услуги, наем на общинско жилище на хора с увреждания. Включително погашение на парична отплата за пътни разноски в страната, направени от хората с увреждания с отпусната целева помощ за разработване, покупка и/или ремонт на ПСПСМИ от НЗОК, когато същите не могат да се изработят, закупят и/или ремонтират по сегашен адрес и тяхното наличие е належащо, предава Pariteni.bg.
Източник: varna24.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР