ИПИ представя “Съдебната власт числа - първото и единствено по

...
ИПИ представя “Съдебната власт числа - първото и единствено по
Коментари Харесай

И обикновеният човек ще има достъп до мястото, което обобщава работата на съдебната власт

ИПИ показва “Съдебната власт цифри " - първото и само по рода си интерактивно табло, което обощава и пресъздава съществени аспекти работата на правосъдната власт в България по явен и наличен метод. То обезпечава пряк достъп до данни, на които може би в никакъв случай нямаше да обърнете внимание,

разгледате, анализирате и наблюдавате в относителен проект през годините.

Използвайки достоверни, справедливи и проверими данни, таблото демонстрира динамичността на процесите в правосъдната власт през последното десетилетие, както и някои провокации, пред които тя се изправя. Част от информацията и способът на нейното показване могат да бъдат открити само

тук (например районни карти за бързината на правораздаването, картата на (само)отводите, командироването) и други

Кой може да го употребява:

– Народни представители, Министерство на правораздаването, Висшия правосъден съвет, Висшия прокурорски съвет, Инспектората към Висшия правосъден съвет

Съдии, прокурори, следователи

– Неправителствени организации

– Журналисти

Всеки, който се интересува от положението на българското правораздаване

Някои съществени заключения от събраната и оценена информация:

В България има доста огромен брой магистрати на глава от популацията. Тъй като към “разходи за личния състав " се насочва най-голяма част от бюджета на правосъдната власт, това обуславя и прекомерно раздутия бюджет на системата.

Бюджетът пораства автоматизирано и продължава да се образува не въз основа на залагане на стратегически цели и оценки на постигнатите резултати.

Разходите се усилват, въпреки натовареността, т.е. работата, да понижава.

Многобройните самоотводи подсказват, че те са се трансформирали от гаранция за обективен правосъден развой в средство, посредством което може да се стигне до отвод от правораздаване.

Командироването се е трансформирало от законно средство за справяне с натовареността в механизъм за заобикаляне на конкурсното начало и на процедура води до повишение в служба, поставяйки командированите магистрати в подвластна позиция.

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР