Инфлацията в еврозоната вероятно ще се върне към целта на

...
Инфлацията в еврозоната вероятно ще се върне към целта на
Коментари Харесай

МВФ прогнозира: Инфлацията в еврозоната ще се върне към целевите 2% през втората половина на 2025 г.

Инфлацията в еврозоната евентуално ще се върне към задачата на Европейската централна банка (ЕЦБ) от 2% през втората половина на 2025 година, считат специалисти от Международния валутен фонд (МВФ). Според тях, ЕЦБ може да облекчи паричната политика последователно - с темпове, които ще зависят от статистическите данни, се споделя в отчета на МВФ за еврозоната. Прогнозите за закъснение на инфлацията допускат, че лихвеният % на ЕЦБ по депозитите може да бъде понижен до 2.5% до края на третото тримесечие на 2025 година Експертите на МВФ считат, че това равнище на ставката е неутрално, т.е. нито ограничаващо, нито стимулиращо икономическата интензивност. Още по тематиката 18 юни 2024 ЕЦБ понижи трите си съществени лихви с 25 базисни пункта (б.п.) на съвещанието си през юни за пръв път от 2019 година. Така от 12 юни трите лихви спадат надлежно до: 3.75% по депозитното облекчение (лихвата, която банките получават по овърнайт депозитите си в централната банка); 4.25% по главните интервенции по рефинансиране (когато банките заемат средства от ЕЦБ за период от една седмица); 4.50% по пределно кредитно облекчение (лихвата, която банките заплащат, когато заемат овърнайт средства от ЕЦБ). Базовата рента по заемите към този момент е 4.25%, лихвата по депозитите е 3.75%, а по маржин заемите – 4.5%. По-нататъшното последователно облекчение на паричната политика ще помогне за ограничение на инфлационните упования и отбягване на несъразмерни ограничавания върху икономическата интензивност, отбелязва МВФ. Според априлската прогноза на МВФ, стопанската система на еврозоната ще нарасне с 0.8% през 2024 година и 1.5% през 2025 година През 2023 година Брутният вътрешен продукт в района се е нараснал с 0.4%. Експертите на МВФ означават, че макар предстоящото ускорение на темповете на напредък на Брутният вътрешен продукт на еврозоната през 2024 и 2025 година, средносрочните вероятности пред стопанската система на района остават сложни. „ През 2024 година възходящите действителни заплати и лекият спад в спестяванията на семействата ще допринесат за икономическия напредък, воден от потребителския бранш. Очаква се облекчаването на финансовите условия през 2025 година да подтиква вложенията, до момента в който постоянният растеж на заетостта и заплатите ще продължи да поддържа потреблението. в средносрочен проект икономическият напредък в района ще бъде стеснен от застаряващото население и слабия напредък на продуктивността, “ се споделя още в отчета на МВФ.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР