Голям интерес към мярката 60/40 в първите дни, през които ...

Голям интерес към мярката 60/40 в първите дни, през които

Наплив от желаещи да се възползват от новия етап на мярката 60/40

Голям интерес към мярката 60/40 в първите дни, през които работодателите още веднъж могат да кандидатстват за подкрепяне от страната.

Близо 50 компании в Благоевградска област са подали документи в бюрата по труда през първата седмица. Мярката е удължена до края на годината, а плануваните средства за подкрепяне на бизнеса са 250 милиона лв..

Около 1 100 компании в Благоевградска област са подкрепени по мярката 60/40 през първата половина на годината. Държавата е изплатила средства за близо 19 хиляди служащи. В тази производствена компания за машиностроене в Благоевград, с помощта на финансовата отплата, всички чиновници са запазили работните си места.

" По време на целия срок на Коронавирус ние не сме съкратили нито един чиновник в нашата компания. Над 60 индивида работят тук, а в другата компания, която ни е в Монтана, са 93 – 94 индивида. Навсякъде кандидатстваме и се възползваме оптимално от това, тъй като това е в действителност огромна помощ за производителите, изключително в България ", споделя Стоимен Горов, шеф на компания за машиностроене.

Фирми от съвсем всички сфери на стопанската система - туризъм, хотелиерство и ресторантьорство, произвеждане, услуги и търговия - могат да кандидатстват по мярката. Компенсациите зависят от спада на оборота.

" 60% от осигурителния приход за служащите и чиновниците ще получат тези работодатели, които потвърдят понижение на приходите не по-малко от 40% от същия срок на 2019 година, а пък 50% от осигурителния приход ще получат тези работодатели, които потвърдят понижение на приходите от продажби с не по-малко от 30% ", изяснява Станислава Поповска от Бюро по труда – Благоевград.

Заради драстичното нарастване на стойностите на катарама и естествения газ и рекордната инфлация през последните месеци, някои компании може и не да съумеят да потвърдят спад на оборотите с 30%, макар че този спад е реалност, счита Стоимен Горов.

" Ние би трябвало да реализираме понижение на оборотите повече от 30%, с цел да кандидатстваме за подкрепяне като съгласно мен персонално инфлацията за последното шестмесечие за годината е повече от 15%. Това автоматизирано значи, че една компания или един шеф, в случай че би трябвало да взема участие по размер 60/40, действително би трябвало да има понижаване на оборота повече от 40% по отношение на 2019 година, което е доста мъчно достижимо и като цяло доста от компаниите към този момент не могат да се възползват от мярката ", добави шефът на компания за машиностроене Стоимен Горов.

Близо 50 работодатели от Благоевградска област към този момент са подали заявки в Бюрата по труда за подкрепяне на 750 служащи.

" Апелът ни към всички работодатели е да се възползват. Във всяко едно бюро по труда има екип от чиновници, които работят съответно и по мярката, и които могат да дадат отговор на всеки един въпрос, в това число и за документите ", сподели още Станислава Поповска от Бюро по труда – Благоевград.

До края на този месец се одобряват заявки от компании за август и септември. Документите се преглеждат в 10-дневен период, след което се изпращат към Национален осигурителен институт, откъдето изплащат средствата.

Репортер: Антония Сукалинска

Източник: bnt.bg