Европейската комисия открива наказателни процедури срещу България и още 17 ...

Европейската комисия открива наказателни процедури срещу България и още 17

ЕК започва наказателна процедура срещу България

Европейската комисия открива наказателни процедури против България и още 17 страни , оповестяват от

Причината е, че не са приложили вярно условията на Европейския съюз за предварителна оценка на измененията в законодателството за специалностите.

Европейските правила включват условия за попречване на национални ограничения, които могат да затруднят достъпа на квалифицирани експерти или упражняването на някои специалности на пазара на труда. Неправилното им използване може да докара до несъразмерни цени и това може да сложи в неравностойно състояние консуматорите.

Европейска комисия смята, че неналичието на вярно приложение може да попречи на развиването на нови услуги или да ограничи достъпа до значими услуги.

България и останалите страни - Австрия, Хърватия, Чехия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Литва, Нидерландия, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения и Швеция, разполагат с два месеца, с цел да отговорят на Комисията.

Ако не е удовлетворена от отговорите, Европейска комисия може да реши да продължи с наказателната процедура.

Източник: news.bg