Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и ...

Европейската комисия одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и

ЕК одобри Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони в България

Европейската комисия утвърди Стратегическия проект за развиване на земеделието и селските региони в България за срока 2023-2027 година „ Стратегическият проект основава благоприятни условия и дава финансови принадлежности за доста необятен набор от бенефициери като растениевъди, животновъди включително пчелари, биопроизводители, както и за лозаро-винарския бранш, общините в селските региони и други “ това разяснява министърът на земеделието Явор Гечев след информацията от Брюксел за утвърждение на Плана.

 

Той уточни още, че за първи път в Стратегическия проект има интервенции ориентирани към схемите за качество, към крайни артикули с по-високи екологични условия. Явор Гечев означи, че и през новия финансов срок ще има интервенции за вложения в земеделските стопанства, както и в преработката/маркетинг на селскостопански артикули. Отново ще има и подкрепяне за младите стопани.

 

Бюджетът за всички интервенции, написани в Стратегическия проект за развиване на земеделието и селските региони в България за срока 2023-2027 година е малко над 8 милиарда евро (8 060 113 677 евро). По интервенциите за Директни заплащания финансовият запас възлиза на 4 400 517 396 евро, а за вложения в селските региони са планувани 3 529 075 550 евро. В допълнение на това са планувани и специфични интервенции за лозаро-винарския бранш на стойност 98 935 535 евро, за пчеларство 25 798 563 евро и 5 786 635 евро за секторни интервенции.

Източник: epicenter.bgКОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg