Енергийното обновление на многофамилни жилищни сгради започна през декември миналата

...
Енергийното обновление на многофамилни жилищни сгради започна през декември миналата
Коментари Харесай

Първият етап на санирането за многофамилните сгради засега върви бавно

Енергийното обновяване на многофамилни жилищни здания стартира през декември предходната година Програмата претърпя обилни промени в стадия на подготовка преди оповестяване на нейното начало Към този миг съгласно общините има интерес, само че квалифицираните и подали заявки за присъединяване сдружения са малко
Програмата за саниране на многофамилните жилищни здания Освен забавянето, тя. Програмата беше от най-очакваните, изключително за останалите от предходния програмен интервал на. А в изискванията на възходящи цени на енергоносителите, идна либерализация на енергийния пазар за битовите консуматори, нараснал риск от увеличение на енергийната беднотия и нуждата от повишение енергийната самостоятелност на България, трябваше санирането да e предпочитана задача, която да върви с ускорение на темповете на обновителните действия в жилищния бранш.
Енергийното обновяване на многофамилни жилищни здания стартира през декември предходната година Програмата претърпя обилни промени в стадия на подготовка преди оповестяване на нейното начало Към този миг съгласно общините има интерес, само че квалифицираните и подали заявки за присъединяване сдружения са малко
Програмата за саниране на многофамилните жилищни здания Освен забавянето, тя. Програмата беше от най-очакваните, изключително за останалите от предходния програмен интервал на. А в изискванията на възходящи цени на енергоносителите, идна либерализация на енергийния пазар за битовите консуматори, нараснал риск от
Всичко за Вашата сватба
увеличение на енергийната беднотия и нуждата от повишение енергийната самостоятелност на България, трябваше санирането да e предпочитана задача, която да върви с ускорение на темповете на обновителните действия в жилищния бранш.

Вместо това обаче началото на програмата закъсня, има неразбираеми условия и правила, което районното министерство се опита да компенсира с удължение на периода за кандидатстване по първия стадий - да края на май вместо до края на март. Друга съществена смяна, направена преди оповестяването на програмата, беше изискването всяка община да има бюджет, с цел да не се получи скупчване на парите единствено на едно място.

Проучване на " Капитал " измежду няколко общини демонстрира, че към този момент ползата на програмата не е изключително огромен, а процесите по подготовка на нужните документи вървят постепенно.
Реклама Какъв беше проектът
Общинските и районните администрации са водещи сътрудници при осъществяването на планове по процедура " Подкрепа за стабилно енергийно възобновяване на жилищния сграден декор - Етап I ". В тази връзка сдруженията на притежателите би трябвало да подписват партньорски съглашения с тях преди подаването на оферти за осъществяване на вложения, а на страницата на Министерство на регионалното развитие беше оповестен и лист на контактните лица
Всичко за Вашата сватба
в общинските администрации, към които да се обръщат сдруженията.

В някои общини като Софийска, бяха образувани експертни екипи, които да дават съвещания за процеса на подготовка на документите за кандидатстване. А в Русе и Бургас даже оповестиха, че ще поемат средствата за енергийното проучване на постройката и правенето на техническия ѝ паспорт.

Съвместно със своите сътрудници (общините) сдруженията следва да приготвят набор от 14 документа, които да бъдат показани за кандидатстване по този първи стадий на процедурата.

Дейностите, които главно се финансират, са за замяна на дограма, топлинно уединяване на външни стени, покриви, подове, създаване на системи за оползотворяване на силата от възобновими източници за енергийните потребности на постройката, а след последните промени ремонтът на скатни покриви също стана позволена активност, в случай че е постановен в енергийното проучване.
Реклама
Според заложените по процедурата условия санирането на една постройка би трябвало да стане най-много за 30 месеца, само че би трябвало да завърши до 30 юни 2026 година
Как върви програмата
От извършеното малко изследване на " Капитал " измежду няколко общини по отношение на развиването на дейностите по подготовка и приемане на документи по първия стадий на кандидатстване по
Всичко за Вашата сватба
програмата в действителност излиза наяве, че към този миг макар наближаването на крайния период за кандидатстване или краят на май месец, в действителност ползата към програмата не е изключително огромен, а процесите по подготовка на нужните документи вървят постепенно.

Някои от общините са извънредно дейни, с построена ясна конструкция, която да оказва помощ и подпомагане на сдруженията, искащи да бъдат бенефициенти по програмата. Такъв образец е община Русе. Дори при тях обаче към днешна дата има подадени документи от 10 блока или 373 жилища. По информация от общината след отварянето на програмата има основани 28 нови сдружения и пререгистрирани 13 такива. Община Русе ще приема документи до 10 май, " защото по-късно Общината има ангажимент да изготви окрупнени КСС и да обработи документите в ИСУН ". Това е възможно изискване и по самата процедура, където общините могат да откажат да одобряват заявки за присъединяване след 10 май 2023 година

" Към момента установяваме огромен интерес от страна на сдружения на притежателите, които са възможни крайни получатели по процедурата. Максималните размери, които могат да бъдат предоставени на водещия сътрудник (за Община Русе 50 млн. лева.) са предел на помощта, които даден сътрудник може да получи, а не
Всичко за Вашата сватба
обезпечен бюджет. Надяваме се подадените пред Министерство на регионалното развитие планови оферти да са на стойност, надвишаваща посочената ", разясниха за " Капитал " от общината и прибавиха, че в действителност действителната картина за интереса и напредъка по програмата, както и цялостна информация за утвърдените за финансиране здания ще станат ясни след привършване на оценката.
Източник: capital.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg