ДОХ ще изплати бонуси на служителите и директора от печалбата ...

ДОХ ще изплати бонуси на служителите и директора от печалбата

ДОХ ще изплати бонуси на служителите и директора от печалбата за 2021 г.

ДОХ ще изплати премии на чиновниците и шефа от печалбата за 2021 година В момента се прави цифрова промяна на молдовската банка и се усъвършенстват губещите активи на дружествотоПрепоръчай (0)  Инвестор.БГ Споделяне (DUH / DOVUHL)
Акционерите на „ Доверие Обединен Холдинг “ АД са одобрили изплащането на премии на чиновниците и на изпълнителния шеф на сдружението със средства от печалбата за 2021 година

Това излиза наяве от протокола от общото заседание на акционерите, оповестен посредством БФБ-София.

Печалбата на холдинга за предходната година възлиза на съвсем 1,1 млн. лв.. От нея 276 375,6 лв. ще се отнесат във фонд „ Резервен “. Други 21 880,29 лв. (2% от печалбата) ще се изплатят като бонус на чиновниците на холдинга, а 10 940,14 лв. (1%) ще се изплатят като еднократно заплащане на изпълнителния шеф на сдружението. Следвай компанията

Остатъкът от печалбата в размер на 784 818,33 лв. ще се отнесе като спомагателни запаси.

Променено е и възнаграждението на изпълнителния шеф – акционерите са дали своят вот заплатата му да е 7 хиляди лв. месечно.

Акционерите са дали своят вот и нормалните точки на съвещанието – признати са финансовите доклади и отчетите на управлението и на инспекторите.

От представянето на финансовото положение на сдружението пред акционерите, участвали на общото заседание, излиза наяве, че сега се прави цялостна цифрова промяна на молдовската банка – активът с най-сериозен принос за приходите и печалбата на холдинга. Набират се ИТ експерти за внедряване на система срещу изпирането на пари и цифрова банкова система, евентуално ИТ управител ще влезе и в управителния съвет на банката.

От протокола излиза наяве, че молдовската банка е минала през две ликвидни рецесии през тази година - масирано изтегляне на средства поради войната в Украйна и превалутиране на пари в евро и долари, само че е издържала на натиска.

COVID-19 е другата рецесия, през която кредиторът е минал без да затваря офиси.

От протокола излиза наяве, че не престава и преструктурирането на портфейла на холдинга посредством продажба на губещи бизнеси. През 2021 година е продадено ЗК „ Медико – 21 “, както и „ Новоселска гъмза “. Винопроизводството е окрупнено в „ Българско вино “ ООД, където ще се вършат вложения.

Търсят се разновидности за осъществяване въз основата на „ Марицатекс “ АД, което беше отписано от БФБ, с цел да се спестят разноски. За парцела има осъществен абстрактен план за индустриална зона.

Провежда се и излекуване на „ Доверие-грижа “ ЕАД (компанията производител на перилните препарати ИЗИ) – заменено е нейното управление, съкратени са разноски, работи се върху нова индустриална, маркетингова и комерсиална политика. Данните демонстрират, че загубите понижават, а управлението на холдинга има позитивни упования за компанията след измененията.

През предходната година са продадени и парцели на „ Дунав “ АД, както и на „ Индустриален холдинг – Доверие “.

Източник: investor.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg