Добавка от 160 лв. за ноември и декември 2021 г. ...

Добавка от 160 лв. за ноември и декември 2021 г.

МОН дава по 160 лв. месечно на директорите за тестване на учениците

Добавка от 160 лева за ноември и декември 2021 година ще получат към заплатите си учебните шефове, които провеждат два пъти седмичн о за обезпечаване на присъствено образование, оповестяват от Министерството на образованието.

Това към този момент са единствено ръководителите на учебни заведения с паралелки от 1. до 4. клас, които се върнаха в класните стаи от 10 ноември.

Министърът на образованието Николай Денков регламентира спомагателното заплащане със заповед, която промени разпоредбите за установяване на работните заплати на шефовете на общинските и държавните учебни заведения и останалите просветителни институции.

От МОН показват, че на 11 ноември е подписан анекс към Колективния трудов контракт в системата на предучилищното и учебното обучение, който регламентира в допълнение заплащане от 100 лева на месец до края на тази година за учителите и непедагогическите експерти, които тестват учениците.
 Денков обезпокоен: Пари има, само че проби за учениците няма
Денков обезпокоен: Пари има, само че проби за учениците няма

Няма компании, които да могат да доставят нужните количества за толкоз къси срокове

Източник: news.bg