Добавка от 160 лв. за месеците ноември и декември 2021 ...

Добавка от 160 лв. за месеците ноември и декември 2021

160 лева месечна добавка за директорите, организиращи тестване в училище

Добавка от 160 лева за месеците ноември и декември 2021 г. ще получат към заплатите си учебните шефове, които провеждат проучване на учениците за COVID-19 два пъти в седмицата, с цел да обезпечат присъствено образование в безвредна среда, показват от Образователното министерство. 

Това към този момент са единствено ръководителите на учебни заведения с паралелки от I до IV клас, които се върнаха в клас от 10 ноември т.г.

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков регламентира спомагателното заплащане със заповед, която промени разпоредбите за установяване на работните заплати на шефовете на общинските и държавните учебни заведения и останалите просветителни институции.

На 11 ноември т.г. беше подписан анекс към Колективния трудов договор в системата на предучилищното и учебното обучение, който регламентира в допълнение заплащане от 100 лева месечно до края на тази година за учителите и непедагогическите експерти, които тестват учениците.
 

Източник: novinite.bg