До 6 септември българските граждани извън страната, които имат право ...

До 6 септември българските граждани извън страната, които имат право

Обявиха докога българите в чужбина могат да подават заявления за гласуване на изборите

До 6 септември българските жители отвън страната, които имат право на избор и желаят да го упражнят на предварителните парламентарни избори на 2 октомври 2022 година, би трябвало да подадат документално заявление за това, планува решение на ЦИК. 

Заявлението може да бъде подписано саморъчно и подадено персонално до дипломатическото или консулското посланичество на страната ни в съответната страна. То може да бъде и изпратено с писмо по пощата или посредством куриерска услуга до дипломатическото или консулското посланичество в съответната страна, като в едно писмо може да има повече от едно заявление, само че във всяко заявление може да бъде вписано единствено едно лице. 

Заявлението може да бъде подадено и електронно през интернет страницата на ЦИК.

В него гласоподавателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или по персонална карта, ЕГН и непрекъснатия си адрес в България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото отвън страната, в което желае да гласоподава.

В заявката си гласоподавателят може да уточни електронен адрес или телефон за контакт, на който да бъде известен за резултата откакто данните, които е попълнил, бъдат тествани.

Ръководителите на дипломатическото или консулското посланичество на Република България изпращат неотложно на Централната изборна комисия по електронен път постъпилите заявки за гласоподаване от гласоподаватели, които желаят да гласоподават отвън страната, се показва в решението. Постъпилите заявки се разгласяват неотложно на интернет страницата на ЦИК при съблюдаване условията на Закона за отбрана на персоналните данни. 

Източник: dariknews.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg