Днес влизат в сила първите по рода си . Този

...
Днес влизат в сила първите по рода си . Този
Коментари Харесай

Влиза в сила директивата за борба с насилието над жени и домашното насилие

Днес влизат в действие първите по рода си. Този феномен визира почти една трета от 228-те милиона дами в Европейски Съюз. Директивата инкриминира избрани форми на принуждение против дами, в това число онлайн, и укрепва достъпа на жертвите до правораздаване, отбрана и поддръжка. Директивата има за цел да подсигурява главните права на равно отнасяне и недискриминация сред дамите и мъжете.

Новите правила лимитират и не разрешават гениталното осакатяване на дами, насилствените бракове и най-разпространените форми на кибернасилие, като да вземем за пример шерването без единодушие на интимни изображения (включително дълбинни фалшификати), киберпреследването и кибертормоза. Новите правила са в помощ на жертвите особено в страните членки, които към момента не са криминализирали тези действия.

Държавите членки разполагат със период до 14 юни 2027 година, с цел да транспонират директивата в националното си законодателство.

Вера Йоурова , заместник-председател, отговарящ за полезностите и прозрачността, съобщи: „ За първи път криминализираме кибернасилието, учредено на пола, като да вземем за пример шерването без единодушие на интимни изображения, в това число дълбинни имитации, което е призрачен сън за доста дами. Това принуждение постоянно е повода, заради която дамите напущат публичния живот. Онлайн насилието е същинско принуждение, а насилието против дами е всекидневен проблем. "

Източник: cross.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР