Днес се проведе заключителната пресконференция по проект SUSODCO: Подкрепа за ...

Днес се проведе заключителната пресконференция по проект SUSODCO: Подкрепа за

Приключи проект „SUSODCO: Подкрепа за социалния диалог за ефективно бъдещо строителство”

Днес се организира заключителната конференция по план „ SUSODCO: Подкрепа за обществения разговор за дейно бъдещо строителство ”.

В събитието присъединяване взеха Валентин Николов, изп. шеф на КСБ, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „ Подкрепа “ и ръководител на ФСИВ – „ Подкрепа “, Йордан Йорданов, зам.-председател на Федерация „ Строителство, промишленост и водоснабдяване “ – „ Подкрепа “, Нина  Георгиева, специалист „ Организационна политика “ в Камарата на строителите в България (КСБ). Модератор на конференцията бе Ренета Николова, пълномощник и основен редактор на в. „ Строител “.

Йордан Йорданов уточни, че концепцията на плана се основава на желанието да се усъвършенства общественият разговор в бранш „ Строителство “ в България. „ Тази нужда е решаваща за редица европейски страни, в които общественият разговор е едва развъртян и е нужно неговото усилване “, показа той. Зам.-председателят на Ф „ Съвет за икономическа взаимопомощ “ – „ Подкрепа “ акцентира, че планът SuSodCo слага акцент върху построяването и укрепването на потенциала на националните секторни обществени сътрудници посредством персонализирана методология за проучване на обществения разговор и събития за създаване на потенциал, които могат да бъдат трансферирани в други браншове.

Експертът в отдел „ Организационна политика “ в КСБ Нина Георгиева показа малко изложение на събитията за създаване на потенциал и предпочитаните тематики за обществен разговор в България. „ Изключително доста бяха предпочитаните тематики, които засегнахме по-време на виртуалните събития по плана. Фокус за нас беше да изградим потенциал в специалистите и чиновниците на работодателските и синдикалните организации за дейно образуване на обществения разговор на национално ниво, както и тяхното дейно присъединяване в реализацията му на европейско равнище “, разясни тя.

Зам.-председателят на КТ „ Подкрепа “ и ръководител на Ф „ Съвет за икономическа взаимопомощ “ – „ Подкрепа “ инж. Иоанис Партениотис направи къс разбор на дигитализацията в строителството и професионалното обучение и образование, като показа, че цифровизацията е четвъртата техническа гражданска война, която следим в сегашния век. „ Нейното влияние е в няколко аспекта – от една страна, върху пазара на труда с възникването на нови специалности и работни места, а от друга – въздействието й върху другите браншове. „ Дигитализацията оказва въздействие и върху нуждата от повишение на подготовка и извличане на нова подготовка според от капиталовите планове на компаниите, в които тези хора са заети “, разясни той и добави, че цифровизацията на строителния бранш е към момента в начална фаза и ще бъде една от тематиките, по която следва доста работа и развиване. Инж. Партениотис благодари на КСБ за отличното партньорство по плана и акцентира, че възнамеряват взаимните им начинания да продължат да се развиват.

Изп. шеф на Камарата на строителите в България Валентин Николов срещна присъстващите на конференцията с приноса на браншовата организация по тематиката за командированите служащи в строителния бранш. „ Ние дружно с КТ „ Подкрепа “ имаме дълготрайно съдействие по този въпрос. В момента представяме плана SuSodCo, само че той е част от една цяла поредност от разнообразни други начинания “, показа той. Николов разяснява, че тематиката за командированите служащи е доста комплицирана и по нея има пропуски и в европейското законодателство. От думите му стана ясно, че изключително мощно казусът се е откроил по време на пандемията. „ Ние от години сме осведомени с проблема и поставяме съществени старания, резултатите към момента са дребни, само че ще продължим да работим в тази сфера “, сподели Николов.

Участниците в конференцията се сплотиха към мнението, че страната би трябвало в най-кратки периоди да одобри методика за индексацията на договорите в строителството, тъй като в противоположен случай ще бъде застрашено реализирането на плановете по Националния проект за възобновяване и резистентност и оперативните стратегии. „ Всеки ден в КСБ получаваме по четири-пет сигнала от компании, които изпитват усложнение да приключват обектите си. Решението на казуса не търпи отсрочване “, безапелационен бе Валентин Николов.

Източник: novinata.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg