Днес Невяна Митева се срещна с родители от Сдружение Достоен ...

Днес Невяна Митева се срещна с родители от Сдружение Достоен

Невяна Митева: Нужни са по-добри условия за живот на децата с увреждания

Днес Невяна Митева се срещна с родители от Сдружение " Достоен живот за деца и младежи с интелектуална непълнота ". Тя разиска с майките и бащите на тези деца компликациите, които им се постанова да преодоляват всекидневно и проблемите, с които би трябвало да борят.

„ Ще се опитам да ви спомагам и да ви оказвам помощ постоянно. Когато и с каквото мога. Защото проблемите би трябвало да бъдат чути, да се откри решение за тях “, сподели Невяна Митева и добави, че „ точно президентската институция, която е надпартийна, може да бъде медиатор в това да се обезпечат почтени изисквания за живот на децата със специфични потребности и техните родители – герои. Те имат същите права като всеки един от нас “.
обвързвани новини78565на 10.10.2021
Държавата би трябвало да окаже по-активна поддръжка на родителите на деца с потребности, тъй като те са на своя пост, до своето дете, 24 часа, всеки ден. Предоставяната от институциите помощ е единствено до навършване на 18-годишна възраст, в следствие стопира, а в действителност към този момент порасналите деца не престават да имат същите потребности. Родителите имат потребност и от юридическа поддръжка и смяна в нормативната уредба. Например бащите на деца с увреждания да имат права като майките и да са законни пълномощници на децата си.

Невяна Митева показа, че се възхищава на силата и отдадеността на родителите в нелеките отговорности и грижите за децата. Тя добави, че и в спорта, и в армията ѝ се е налагало да преодолява доста и разнообразни предизвиквания, само че най-отговорната работа е била при развъждането на децата ѝ.

Източник: pik.bg