Въпреки, че допринася за между 11 и 14 на сто

Въпреки, че допринася за между 11 и 14 на сто ...

Хотелиерите и ресторантьорите пак ревнаха


Въпреки, че допринася за между 11 и 14 на сто от БВП или пряко за една десета от българската икономика и е структуроопределящ сектор за нея, туризмът отново е пренебрегнат за сметка на увеличаване на средствата за иновации.

Ясно е, че новите технологии носят висока добавена стойност, но пък туризмът осигурява работа на 11,8 на сто от заетите у нас, а само пряко постоянно заетите в сектора са над 100 000 души. Именно тяхното препитание се неглижира от пореден кабинет, този път служебния, след като други дейности като овладяване на Космоса и закупуване на хибридни автомобили за полицията и разработване на редица софтуерни приложения са счетени за по-важни от правителството, подчертават от БХРА.

Сред приоритетите, които бяха предложени от БХРА за финансиране от Националния план за възстановяване и устойчивост бяха програми за енергийна ефективност за намаляване на въглеродния отпечатък на хотелите, развитие на алтернативен и атрактивен туристически транспорт, осигуряване на нови автобуси на ток и електрически влакчета в курортите, изграждане на мрежа от зарядни станции за електромобили и малки туристически лифтове.

Други предложени от бизнеса дейности бяха ремонт на основни публични туристически активи, обособяване на пешеходни зони, подобряване не парковата среда и определяне на площи за нови паркинги в курортите, обновяване на атракциони, възстановяване, консервиране и достъпност на археологични обекти в и около курортите.

В плана, според БХРА, трябваше да бъдат предвидени и мерки за ефективно укрепване на потенциала на туризма чрез дигитализация на процесите, повишаване на устойчивостта на здравната система чрез въвеждане на ваучери за балнео, спа и медикъл туризъм, насърчаване на социалното включване на хора в отдалечени и труднодостъпни региони и защитени територии, в които няма развити други бизнеси освен туризма. От организацията предложиха и цялостна схема за подкрепа на предприятията от туристическия сектор.

Нито една от тези идеи, въпреки че бяха представени сериозни проекти и предложения, не намери място в поредния вариант на Националния план за възстановявавне и устойчивост. Действията на служебния кабинет и извън редакцията на документа ясно показаха, че туризмът не е приоритет и на това управление, подчертават от БХРА. Единственото, което получи БХРА в отговор на десетките изпратени писма с предложения, приоритети, проблеми и предложения за техните решения са цитиране на закони и обяснения защо една или друга мярка, включително тези, които не искат финансиране от бюджета, а само добра политическа воля, не могат да се случат, въпреки че законите и наредбите не работят в конкретната ситуация за бранша.

Всички правителства на думи заявяваха голяма подкрепа за туристическия бранш, но действията им не показваха такава. Не се предприеха никакви мерки за защита на сезонните работници и голяма част от служителите в туризма напуснаха сектора, което сега води до невъзможността на част от хотелите да отворят целите си обекти и да обслужат желаещите да почиват заради липсата на персонал. Не се подпомогна бизнеса с евтини кредити за оборотни средства, с предоговаряне на старите задължения, с потребителски заеми за служителите, което доведе до задълбочаване на и без това сложната икономическа ситуация.

Подпомогнаха се с държавни средства сектори, които никога не са затваряни заради пандемията като преработвателна промишленост и автосервизи, а не бяха отделени достатъчно средства за най-пострадалите от кризата като хотелиери, които въобще не бяха компенсирани. Липсва ясна и последователна политика по отношение на туризма и неяснота въпреки твърденията, че секторът е важен за икономиката и ще бъде приоритет, категорични са от БХРА.

Всички политически сили, чиито представители влязоха в парламента, по време на разговорите с тях заявяват голяма подкрепа, но реално туризмът не е тема на преговорите между политическите сили за създаване на нов редовен кабинет. Което ни навежда на мисълта, че същото неглижиране на сектора ще продължи и занапред въпреки идеята за парламентарна комисия по туризъм, подчертават от БХРА.

Източник: varna24.bg