Дали местните данъци в Тетевен ще бъдат вдигнати, какви са ...

Дали местните данъци в Тетевен ще бъдат вдигнати, какви са

Кметът на Тетевен: Няма да вдигаме местните данъци и такси

Дали локалните налози в Тетевен ще бъдат вдигнати, какви са предстоящите планове, които ще се извършват в града и с кой университет ще си сътрудничи общината-на всички тези казуси дава отговор в изявление пред кметът д-р Мадлен Бояджиева.

–Планирате ли повишение на локалните налози и такси през следващата година и каква е събираемостта им все още?

-И през 2022г. в община Тетевен няма да има покачване на налозите и на такса боклук. Припомням, че те не са променяни от 2016 година Отчитам икономическата рецесия, която настава и компликациите, пред които ще се изправят хората. Считам, че вероятно повишение на налозите няма да увеличи изобилно приходите и че би трябвало да насочим старания към събиране на дължимите налози от допустимо повече данъкоплатци. За страдание има жители и компании, които на са плащали отговорностите си години наред. Гражданите би трябвало да знаят, че с изключение на права имат и отговорности, които би трябвало да извършват съзнателно.

Активно работим за увеличение на събираемостта и за събиране на просрочените отговорности и мисля, че можем да се поздравим с положителни резултати. Въпреки пандемията и редица други фактори, би трябвало да отбележим, че за деветмесечието на 2021г. събраните доходи от налози и от такса битови боклуци са близо 2 660 000 лева, което съвсем се равнява на събраните средства за цялата 2020 година, както и на тези от цялата миналата 2019г. Бележи се наклонност и за повишение на събираемостта при недоборите/непостъпили заплащания от налози и такси от предходни години/, като единствено до 30 септември 2021 година са събрани 530 570 лева, а за съпоставяне през цялата 2020 година са събрани 488 хиляди лева, за 2019 година събраната сумата е 517 хиляди лева.Мисля, че това е добре свършена работа, с която можем да се похвалим.

–Кои са главните обекти в капиталовата стратегия на Общината за 2021 година и на какъв стадий е тяхното осъществяване?

-Един от нашите приоритети като общинското управление е възстановяване на техническата инфраструктура. Инвестиционната стратегия на Община Тетевен за 2021 година е на обща цена 11 039 375 лева в това число: разчетени разноски за вложения от общинския бюджет – 5 363 992 лева и финансови разноски, финансирани от Европейски съюз – 5 675 383 лева Трябва да отбележа, че стратегията обхваща обекти както в град Тетевен, по този начин и във всички останали обитаеми места на общината.

Към този миг повече от обектите са подготвени, а останалите са в развой на работа. Един от основните планове в град Тетевен е продължаването на пешеходната зона по основната улица на града, ул. „ Иван Вазов “ и оформяне на паркинг и зелени площи на площад „ Първи ноември “. По този обект интензивно се работи и ще бъде приключен в планувания период.

Друг главен обект е ул. „ Отец Паисий “ в кв. Полатен, която до този миг не беше асфалтирана. Това е една от най-дългите улици в квартала – 648 м. Тук се прави главен ремонт, като към този момент са построени подпорни стени, направени са тротоари и бордюри, както и отводнителни уреди, а напълно скоро ще бъде положена и асфалтовата настилка.

По ул. „ Иван Фурнаджиев “ в гр. Тетевен бяха подменени водопроводната и канализационна мрежа, към този момент е построено уличното трасе и е сложена бетоновата настилка, като остава да бъдат осъществени финални строителни действия. По-рано през годината главно бе ремонтирана и ул. „ Лечо Гайдаря “ в града.

Значителен ремонт бе осъществен и на моста в кв. Пеновото, който е строен през 70 години, а в този момент бе изработен първият му ремонт от този момент. Бе подменена бетоновата замазка, постави се нова асфалтова настилка, като се сложиха нови тротоарни блокове и парапети. Обектът е връзката на живущите в един от големите ни квартали с основния път към центъра на града. Съвсем скоро мостът бе отворен за движение.

Други новоасфалтирани улици са „ Извора “ в с. Български извор, „ Христо Кърпачев “, „ Юри Гагарин “ и „ Иван Туйков “ в с. Глогово, „ Найден Стоянов “, „ Гецо Атанасов “ и „ Илия Пандурски “ в с. Гложене и „ Равна “ в с. Голям извор. На всички тях бе осъществен главен ремонт. Основни поправки бяха направени и на улиците „ Хан Крум “ в с. Черни Вит, „ Пангарата “ и „ Филип Тотьо “ в с. Рибарица. Предстои главният ремонт и на ул. „ Ал. Стамболийски “ в Галата и улиците „ Люляк “, „ Ал. Стамболийски “ и „ В. Левски “ в Градежница.

Направихме ремонт и на стъпалата на ул. „ Симеон Куманов “, водещи към една от забележителностите на града ни – манастира „ Свети Илия “. Бяха завършени алеи, построена бе ограда и стъпала в новата част на гробищния парк в Тетевен.

Построихме две нови детски площадки в гр. Тетевен и с. Дивчовото, за които Община Тетевен получи финансиране от Предприятието за ръководство на дейностите по запазване на околната среда (ПУДООС) към Министерство на околната среда и водите. Бяха осъществени действия по реновиране и на други детски площадки на територията на града.

В курорта Рибарица започнахме построяване на тротоари с дължина близо 4 км. Завършва Ремонтът на основния път Тетевен – Рибарица и тротоарите ще придадат приключен тип на този път, осигурявайки една модерна визия на планинския ни курорт и несъмнено, по-огромна сигурност за пешеходците.

Като предварителна защита от наводнения в с. Глогово, в рисков сектор, бяха построени подпорни стени от двете страни на реката с обща дължина близо 330 м.

В капиталовата стратегия влиза и ремонт на покривните структури на Дневен център за лица с увреждания – гр. Тетевен, на учебното заведение в с. Глогово и в с. Български извор, както и на детската градина в с. Глогово.

Направен бе непълен ремонт на водопроводната мрежа в Галата, Градежница, Голям извор, Васильово и Тетевен. Изградени са водостоци и отводнителни уреди, а в гр. Тетевен е осъществен и настоящ ремонт на канализационната система. В развой на построяване са резервоари за питейна вода в селата Галата и Глогово.

В НЧ „ Хаджи Генчо “ в Тетевен следва да стартира изграждане на помещение за хранене – нова свободностояща постройка в рамките на имота, която ще обезпечи място за хранене на 60-70 деца.

–Видяхме, че са сложени камери на голям брой места в град Тетевен. Това ще обезпечи ли по-огромно благополучие на жителите?

През миналите месеци изградихме модерна и съвременна система за видео наблюдаване с оптично трасе, която на този стадий включва 46 камери, ситуирани на възлови места. Две от камерите се откриват на входа и изхода на град Тетевен и имат функционалността да записват регистрационните табели на колите. Останалите 44 устройства са инсталирани на основни точки като централната градска част, пешеходни зони, кръстовища и други обществени площи. Камерите са с разделителна дарба, осигуряваща високо качество на изображението.

Сигурността на жителите е измежду основните приоритети в нашата работа и смятам че новата система за видеонаблюдение ще обезпечи по-високо равнище на отбрана и предварителна защита на закононарушенията и ще има съществена функция за откриване на закононарушения, при случаи на пътно-транспортни катастрофи, за противопоставяне на престъпността, за запазване на социалния ред и сигурност.

През следващата година имаме желание да надградим системата с спомагателни камери, с цел да обхванем още по-огромна част от града.

–Наскоро получихте две награди за „ Успешно разпространение на българските обичаи и традиции “ и за „ Принос в развиването на локалното самоуправление “, разкажете ни повече за тях.

За мен бе чест да получа тези награди, които са самопризнание за труда на управителния екип на Общината и на цялата Общинска управа през финалните години. Това ми дава убеденост и самосъзнание, че вървим в вярната посока и че резултатите от свършената работа са забележими.

Благодаря на Националното съдружие на общините в Република България Персоналната премия за „ Принос в развиването на локалното самоуправление “, за оценката на моята работа и за признанието. Тази премия е плод на усилена работа, неизменност и блян към развиване на локалната власт и на община Тетевен в полза на жителите. Тя е резултат и от положителната работа на Общинската управа и сполучливото взаимоотношение и поддръжка на Общинския съвет.

Община Тетевен бе удостоена и с наградата „ Успешно разпространение на българските обичаи и традиции “ за 2021 година от медийна компания „ К и П Адвъртайзинг “, издател на списание Дестинация България. Тази премия е оценка и самопризнание за труда на Общинска управа през финалните години за развиването на туризма, възобновление на локалните традициите и традиции, както и за нашите сътрудници – кметствата и читалищата на територията на общината. За нас като локална власт е от значение да развиваме туризма, да възраждаме локалните обичаи и традиции, както и да запазим идентичността на община Тетевен. Затова не е инцидентно, че съществени произношения от културните стратегии в общината са празници, в които с изключение на чисто развлекателния детайл се усеща и вековният дух на балканджиите – тетевенци – с техния обичай и занаят, с тяхното родолюбие.

–Наскоро подписахте меморандум за съдействие с УНСС. Разкажете ни защо включва той и има ли и други университети, с които си сътрудничите?

Преди дни подписахме меморандум за съдействие сред Община Тетевен и Университета за национално и международно стопанство. За нас сътрудничеството с УНСС ще бъде извънредно потребно, тъй като имаме потребност както от квалифицирани експерти за общинската управа, обществения бранш, горското и селско стопанство, по този начин също и от изследвания и проучвания в разнородни обществени посоки. Университетът има богат експеримент в подготовката на разбори и концепции за развиването на общините и районите, а стратегиите за стабилно развиване на локално равнище са неразривно свързани с образованието и бъдещето на младежите. Меморандумът е за период от 3 години. Чрез него Общината и УНСС заявяват съгласието си за съдействие и изразяват подготвеност и предпочитание за обезпечаване на по-положителни шансове за кариерно развиване и реализация на студенти от УНСС посредством посещения на място, срещи с практици, организация на учебни и преддипломни стажове и практики, трудови тържища и други начинания в техен интерес. Партньорството ще се реализира и при реализиране на изследвания и научни проучвания в региона на обществената управа и локалното самоуправление, посредством образуване на обществени лекции и полемики, посредством съвкупно кандидатстване по планове и стратегии, посредством образуване на обществени обстоятелства за показване на положителни практики по обществено ръководство и образование в тази област, както и продан на информация.

В началото на годината подписахме и едногодишен контракт с Лесотехнически университет (ЛТУ) – София за осъществяване на претендент-инженерен стаж на студенти от компетентност „ Горско стопанство “ в отдел Управление и стопанисване на общински гори в Община Тетевен. С подписването на контракта ние осигуряваме опция за в допълнение развиване и израстване на тези студенти, като квалификация за бъдещата им работа, която може да се окаже точно тук в Тетевен.

Общината е отворена и подготвена да спомага постоянно, когато става казус за оферти, дела, начинания, обстоятелства и други, носещи своите позитиви за хората, в частност за младото потомство.

Източник: actualno.com