Да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда

...
Да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда
Коментари Харесай

Министърът на околната среда и водите издаде решение относно изграждането на „Източен вариант Г 10.5“ от магистрала „Струма“

Да не се прави оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за капиталово желание „ Изменение на капиталово предложение „ Подобряване на трасето на ЛОТ 3.2 на Автомагистрала (АМ) „ Струма “, по „ Източен вид Г 10.5 “. Това е записано в решение на министъра на околната среда и водите във връзка с построяването на автомагистрала " Струма ".

То е оповестено на уеб страницата на отрасловото министерство. В решението се показва, че няма възможност да се окаже доста негативно влияние върху околната среда, както и върху естествените местообитания, популации и местообитания на типове, предмет на запазване в предпазени зони. Напомня се също по този начин, че автомагистрала „ Струма “ е народен обект по смисъла на Закона за пътищата и с решение на Министерския съвет от 2013 година

„ Източен вид Г 10.5 “ планува лявото платно (посока Кулата-София) да се осъществя по нов терен отвън пролома, а дясното платно (посока София-Кулата) по съществуващия първокачествен интернационален път Е79 в пролома, с създаване на нов обход на Кресна, прецизираха за Българска телеграфна агенция от Министерството на околната среда и водите (МОСВ). Оттам  припомниха, че решението по Оценка на въздействието върху околната среда от 2017 година е обжалвано от две физически лица и една неправителствената организация, като през май 2018 Върховният административен съд отхвърли жалбите като неоснователни.

„ През 2023 година Агенция „ Пътна инфраструктура “ уведоми Министерство на околната среда и водите за промени в капиталовото си предложение за Лот 3.2. на Автомагистрала „ Струма “. Измененията са в следствие от по-подробната фаза на планиране, при която са регистрирани характерните теренни условия, като са усъвършенствани техническите решения за използване на най-хубавите налични технологии. При проектирането са взети поради изискванията и ограниченията от Решението по Оценка на въздействието върху околната среда от 2017 година “, разясняват от Министерство на околната среда и водите. Изменението на капиталовото предложение се отнася главно за лявото платно на Лот 3.2, което ще обезпечава еднопосочното придвижване от Кулата към София и обходния път на Кресна, разясняват също от ведомството. 

„ Изменението на капиталовото предложение не преглежда дясното платно, преминаващо през Кресненското дефиле и рехабилитацията на съществуващия път Е-79, като се изключи връзката на пътен възел Симитли – Център с интернационалния път “, се споделя още в отговора на Министерство на околната среда и водите. 

От Министерството обръщат внимание, че актуалното изговаряне се отнася до изменение на към този момент утвърденото капиталово предложение, като за изменението способният орган по околна среда е определил процедура по реда на Глава шеста от Закона за запазване на  околната среда - процедура по обмисляне на нуждата от осъществяване на Оценка на въздействието върху околната среда. " Процедурата е извършена според условията на нормативната уредба по околна среда и е завършила с Решение 5-ПР/2024 година, с което е преценено да не се прави Оценка на въздействието върху околната среда за препоръчаните промени ", показват от Министерство на околната среда и водите. Изводите от извършената процедура са, че изменението на капиталовото предложение няма възможност да окаже доста негативно влияние върху околната среда, както и върху предпазените зони от екологичната мрежа „ Натура 2000 “, твърдят от министерството.

Решението може да се апелира пред Върховния административен съд. 

Източник: novini.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР