Частните съдебни изпълнители са прибрали 820 млн. лева от длъжници

...
Частните съдебни изпълнители са прибрали 820 млн. лева от длъжници
Коментари Харесай

198 000 дела се водят срещу длъжници

Частните правосъдни реализатори са прибрали 820 млн. лв. от длъжници през предходната година, като завършените каузи са 144 000, а формираните – 198 000. Това излиза наяве от доклада на Камарата на частните правосъдни реализатори за предходната година.

За съпоставяне най-голяма сума – по 900 000 лв. са събрали ЧСИ от длъжници през 2021 година и 2019 година, като 2021 година е рекордьор по формирани каузи – 222 000.

За осемнадесет години от основаването на частното правосъдно осъществяване до момента при ЧСИ са формирани 2,885 млн. каузи, завършени са 1,536 млн., а събраната сума надвишава 14,5 милиарда лева Изпълнителните каузи са към 200 хиляди годишно. Отчита се спад на материалния интерес по тях.

Най-голям дял от новообразуваните каузи се падат на търговците - почти 40%, следват страната и общините с 32%, на трето място са жителите с 11%. Делата в интерес на банки от години трайно са под 10%, регистрират от камарата. Делата на ЧСИ в интерес на страната, общините и жителите са приблизително към 50 хиляди бр. годишно, като за последната 2023 година този брой даже надвишава 60 хиляди

„ Връщаме от ден на ден „ държавни пари “, а в тежката финансова обстановка, в която се намират българските общини, те избират да работят с ЧСИ. Повечето от общинските администрации към този момент употребяват услугите на ЧСИ. Частните правосъдни реализатори годишно събират и внасят в републиканския бюджет суми, съставляващи обществени вземания по изпълнителни каузи от ЧСИ на годишна база, изчислявана в милиони лв. ”, написа в доклада.

Вдигат дълга, при който ще се афишира персонален банкрут

През 2023 година подадените тъжби посредством ЧСИ до окръжните съдилища са към 2 930 бр., от които съдът е почел към 400 бр. Повече от половината от частните правосъдни реализатори са овластили свои помощници – към 31.12.2023 година са работили 201 асистент - ЧСИ в цялата страна. Взискатели по изпълнителните каузи при ЧСИ са освен компаниите, банките и въобще бизнеса, страната и общините, а и българските жители с вземания както по цивилен правни отношения, по този начин и за трудови хонорари, издръжки и предаване на дете. Следва да се има поради, че с промените в Граждански процесуален кодекс от 2017 година взискателите по каузи за издръжки, предаване на дете, трудови разногласия и обществените взискатели са освободени от предплатени такси.
 istock istock
През 2023 година в Регистъра на обществените продажби на Камарата на частните правосъдни реализатори са оповестени 12 525 броя разгласи за продажби на недвижими парцели /за съпоставяне 16 215 за 2022 година, 20 104 за 2021 година, 25 273 за 2020 година /; за МПС – 1 193 броя разгласи /за съпоставяне 980 за 2022 година, 1 431 за 2021 година, 2 002 за 2020 г./ и на движими движимости - 1 833 броя разгласи /за съпоставяне 1 746 за 2022 година, 664 за 2021 година, 2 027 за 2020 г./.

Тук вършим уточнението, че броят на оповестените обявления не значи действително осъществени продажби, нито пък че толкоз парцела са предмет на осъществяване, в доста случаи се организират по няколко продани на едни и същи парцели, заради липса на наддавачи, прецизират от камарата.
Източник: pariteni.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР