Броят на белоглавите лешояди по долината на река Арда продължава

Броят на белоглавите лешояди по долината на река Арда продължава ...

Рекорден брой белоглави лешояди в Източните Родопи


Броят на белоглавите лешояди по долината на река Арда продължава да расте - 245 лешояда от различни възрасти бяха преброени в Източните Родопи по време на традиционния мониторинг на нощувките на белоглавите лешояди на Балканите, съобщават от Българското дружество за защита на птиците.

В гръцката част на планината са регистрирани 60 птици - така за Родопите стават общо 305 птици. Това е най-големият брой лешояди, които са установени да нощуват в Източни Родопи до този момент от 2005 г. насам, когато започва тази схема за наблюдение на вида, посочват още от организацията.

През миналата година са били регистрирани 147 лешояда, заради лоши метеорологични условия, което в крайна сметка е довело и до по-ниската численост на установените птици. Преброяването традиционно се прави в началото на зимата, когато започва размножителният период на лешоядите. Целта е да се определи числеността на популацията на белоглавите лешояди на Балканите, тяхната възрастова структура, предгнездовото разпространение и да се идентифицират потенциални заплахи в местата за гнездене и почивка.

В България ежегодният мониторинг обхваща и местата за реинтродукция на белоглави лешояди, където ФПС "Зелени Балкани", "Фонд за дивата флора и фауна" и Дружеството за защита на хищните птици работят за връщането на вида. В Котел, Кресна, Враца и Сините камъни са установени общо 188 птици. В преброяването в Родопите са участвали 18 експерти и доброволци на БДЗП и Фондация "По-диви Родопи" oт българската страна, и 14 души от гръцката страна. Сред другите наблюдавани интересни видове са сокол скитник, скален орел, морски орел, северен мишелов, скалолазка.

Традиционното преброяване на нощувките на белоглавите лешояди на Балканския полуостров се провежда от 2005 г. и това е шестнадесетото поред преброяване. Организатор и координатор е БДЗП в партньорството с природозащитни организации от България, Гърция, Сърбия и Северна Македония.

Източник: fakti.bg