България продължава да държи челни позиции при износа на електроенергия

...
България продължава да държи челни позиции при износа на електроенергия
Коментари Харесай

EnAppSys: България запазва челно място при износа на електроенергия за Европа. Лидерската позиция държи Швеция

България не престава да държи челни позиции при износа на електрическа енергия за Европа, излиза наяве от новия отчет за европейския пазар на електрическа енергия за втората половина на предходната година, направен от анализатора на енергийни данни EnAppSys. Лидерското място се пада на Швеция, която резервира позицията си, само че смяна има при редица страни, излиза наяве от отчета. „ Като се вземе поради чистият експорт като % от търсенето, България означи най-високия % от изнесеното произвеждане на електрическа енергия (30,7%. С високия дял от електрическата енергия, създадена от нуклеарни мощности и лигнитни въглища, високите цени на газа реалокираха българската електрическа енергия в класацията “, отбелязва Gabor Szatmari, териториален управител на EnAppSys за Централна и Източна Европа (ЦИЕ), като обръща внимание на по-поносимите цени и огромния експорт за Гърция, която е с висока газова взаимозависимост. „ България също по този начин изнасяше обилни количества електрическа енергия за Румъния и Сърбия “, добавя той, като отбелязва проблемите на двете страни с ниска водна мощ през летните месеци.  Както проличава от данните, износът е достигал 5,5 TWh (вижте таблицата). Според отчета позицията на максимален чист експортьор на електрическа енергия в Европа се пада на Швеция. Страната на практика  запазва мястото и през
Всичко за Вашата сватба
втората половина на предходната година. Докладът разказва равнището на вноса и износа в Европа през последните шест месеца на 2022 година Според него общият чист експорт на Швеция възлиза на 17 TWh, като по-голямата част от електрическата енергия е била ориентирана към Финландия (8 TWh) и Дания (4 TWh). Както декларира Jean-Paul Harreman, шеф на EnAppSys BV, „ Швеция постоянно има непрекъснат поток на експорт за Финландия и Балтийските страни заради непрекъсната ценова разлика в интерес на шведското нуклеарно и водно произвеждане. Потоците към континентална Европа през Полша, Дания и Германия също са релативно непрекъснати. Тъй като други обичайно огромни експортьори означиха доста по-нисък експорт (Норвегия, заради изсъхнало лято), а също и импорт (Франция, заради ниската нуклеарна наличност), по-диверсифицираният горивен микс на Швеция подсигурява запазването на позицията й на най-големия експортьор в Европа. “ По отношение на Англия, в отчета се отбелязва, че през цялата 2022 година страната е останала на междинна позиция във връзка с чистия експорт, с   4,1 TWh електрическа енергия за континентална Европа и Ирландия. Франция пък е страната с максимален чист размер на вноса от Англия. Според френския териториален управител на EnAppSys  Clement Bouilloux, „ Постоянната ниска наличност на френска нуклеарна сила оказва спомагателен напън върху
Всичко за Вашата сватба
европейския пазар на едро, защото Франция исторически е била главен експортьор в Европа. Общо 16,4 TWh електрическа енергия е импортирана от Франция през 2022 година, спрямо 43 TWh експорт през миналата година. „ В допълнение, Германия беше третият максимален чист експортьор с общ чист експорт от 9 TWh. Това значи, че Германия губи позицията си от Испания като втори по величина чист експортьор за Европа “, разяснява той. Експертът показва, че Испания съвсем е удвоила чистия си експорт до 11,6 TWh, само че както излиза наяве от думите му, това е  в резултат на изключението за Иберийския пазар във връзка с тавана на цените на газа. „ Ограничението на цените беше въведено от 15 юни за цена от 40 евро/MWh, което направи испанската електрическа енергия извънредно конкурентна в цяла Европа. В резултат на това Испания съумя да изнесе спомагателни 5,1 TWh спрямо първата половина на 2022 година, задоволявайки съвсем половината от спомагателните френски потребности от 11,4 TWh. Испания се оправи добре през 2022 година по време на рецесията с електрическата енергия, защото диверсификацията на вноса на газ в страната я направи по-малко подвластна от газ от Русия. Благодарение на иберийската горна граница на цените на газа за произвеждане на електрическа
Всичко за Вашата сватба
енергия, нейните газови активи означиха голямо нарастване в потреблението от средата на юни. Неговата инфраструктура за предпазване и регазификация разрешават страната да  получава газ от Северна Африка и Съединените щати, което обезпечава опция за поддържане на запасите на оптимални равнища, като корабите чакат с дни, с цел да изпразнят товарите си. Регистрираните високи температури в края на годината, извънредно високи за този интервал, помогнаха цените на газа да останат постоянни. Тенденцията продължи през първите месеци на 2023 година, защото Франция не престава с напъните да рестартира нуклеарните си централи, температурите и запасите от газ остават на високи равнища за това време на годината, а производството на сила от възобновими източници, най-вече слънчева, се усилва през последните седмици. Тъй като горната граница на цените остава в действие, Испания ще продължи да изнася по-евтина електрическа енергия във Франция “, се показва в документа. „ В допълнение към Франция, Норвегия също означи обилни промени в своите междусистемни потоци през първата половина на годината. Исторически чист експортьор заради високите си равнища на възобновимо водно произвеждане, Норвегия претърпя продължителна суша, която понижи равнищата на водните запаси и по този метод ограничи производството на възобновима сила. Ако тази обстановка продължи, това може да има доста негативно
Всичко за Вашата сватба
влияние върху Англия. Последните данни от Норвежката дирекция по водни запаси и сила демонстрират, че равнищата на запасите в региона на Норвегия, откъдето Англия получава сила, са спаднали от междинната сезонна стойност от 74,4% до едвам 49,3%. Това е тревожно, защото Норвегия се счита за един от най-надеждните източници на импорт на електрическа енергия във Англия “, установяват анализаторите. В отчета се регистрират и евентуалните промени през първите шест месеца на тази година. „ През първата половина на 2023 година евентуално ще забележим Норвегия и Франция последователно да се придвижват нагоре в класацията от най-големи експортьори, защото норвежките хидроенергийни запаси се попълниха и френската нуклеарна сила постепенно се връща към предходните си равнища. “ Италия остава най-големият чист вносител през първите шест месеца на 2022 година, доставяйки 21 TWh от външни източници, от които 9,9 TWh идват от Швейцария и 7 TWh от Франция, допълват още анализаторите от EnAppSys.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg