Антикорупционни институции 2023: точка на замръзване - така е озаглавен

...
Антикорупционни институции 2023: точка на замръзване - така е озаглавен
Коментари Харесай

АКФ: За разлика от Гешев, срещу Сарафов няма никакви реални политически атаки

" Антикорупционни институции 2023: точка на заледяване " - по този начин е озаглавен шестият годишен мониторингов отчет на Антикорупционният фонд (АКФ) за активността на държавните институции против корупцията по високите етажи на властта.

Проследява се развиването по 57 следствия за корупция и активността на антикорупционната комисия. Негови създатели са правните специалисти в АКФ Андрей Янкулов и Даниела Пенева, който показаха през днешния ден отчета пред публицисти, а информация беше оповестена от организацията.

Според Янкулов и Пенева и през предходната година действителната картина за корупцията по високите етажи на властта остава скрита, защото водените наказателни производства не отразяват същинското положение на корумпираност на обществения бранш на високо равнище. " Ако се съди по тях, се оказва, че отговорни в осъществяването на корупционни закононарушения измежду най-високопоставените длъжностни лица на процедура няма ", регистрират те.

В отчета се показва, че през 2023 година няма нови влезнали в действие присъди по следените 57 следствия на корупция по високите етажи на властта. Отбелязва се, че се резервира и съотношението сред оправдателните и неоправдателните правосъдни решение, които остават 15 против едвам 4. Според АКФ това демонстрира, че понижава успеваемост на обвиняванията на прокуратурата. От 2023 година се следи и наклонност на усилва на прекратените от самата прокуратура производства, които изобщо не влизат в съда.

" Годината следва да бъде най-кратко и тъкмо характеризирана като " година на цялостна умереност на прокуратурата да проверява корупция по високите етажи на властта ", разяснява Андрей Янкулов, създател на първата част на отчета - за активността на прокуратурата. По думите му се вижда единствено едно кратковременно изключение от това предписание за интервал от няколко седмици през май и юни предходната година, когато в края на предварително прекратения мандат на някогашния обвинител №1 Иван Гешев прокуратурата изборно се задейства стремително против искащите отстраняването му, само че без триумф.

От АКФ декларират, че за разлика от предшественика си, краткотрайният основен прокурор Борислав Сарафов не става обект на никакви действителни политически офанзиви от която и да било част от оформилото се през годината ръководещо болшинство. От организацията допълват, че под негово управление и прокуратурата надлежно не помни за политическата корупция като тематика до края на 2023 година " Редица наказателни производства, включително и изборно задействаните в края на мандата на Гешев, касаещи директно или индиректно политически фигури от (или свързвани с) болшинството, са или прекъснати, или потъват в нормалната давност. Едва на идната година, с разтурянето на ръководещото болшинство ПП-ДБ - ГЕРБ (ДПС), и прокуратурата ще заеме обичайното си място по добре познатия метод с употребявани за политически и медийни офанзиви наказателни следствия за корупция ", показват от Антикорупционния фонд.

От организацията означават, че през предходната година образуваното нехомогенно ръководещо болшинство прави и законови промени, свързани с наказателното правораздаване влияещи на противодействието на корупцията във властта с наказателноправни средства. Като най-съществени новости в това отношение се регистрират измененията в Конституцията и в Наказателно-процесуалния кодекс (НПК), както и новият Закон за противопоставяне на корупцията.

Според АКФ огромна част от измененията се правят без предварителна цялостна идея концепция, без разбор за налагащите ги аргументи и предстоящите резултати, както и без подробни претекстове към законопроектите. " С всички рецензии към нормативните промени, въпреки всичко те се явяват една дребна плаха крачка напред към модернизиране на системата на наказателно правораздаване. В последна сметка обаче действителната смяна в метода на практикуване на всяка обществена власт може да стане единствено с кумулативното съществуване на качествени нормативни разпореждания и съответното им независимо и еднообразно по отношение на всички използване съгласно заложените в тях цели и смисъл. В сегашния случай промените изобщо не съумяват да доближат до стадия на фактическото си използване по точно подобен нов за нежната ни народна власт метод, тъй че доколкото изобщо съществуват, то това остава единствено на хартия ", приключва Янкулов.

Втората част на отчета касае проблемите във връзка с установяването на спор на ползи от Комисията за противопоставяне на корупцията и за лишаване на нелегално добитото имущество (КПКОНПИ) и новата Комисия за противопоставяне на корупцията (КПК). " Въпреки, че през 2023 година беше признат нов Закон за противопоставяне на корупцията, с който се организира институционалната промяна на КПКОНПИ, не се следи превъзмогване на откритите недостатъци в практиката на комисията по отношение на предходните години ", разяснява създателят разбора по тематиката Даниела Пенева.

Тя отбелязва, че към момента не е инициирана плануванаъа в новоприетия закон процедура по желание на без значение управление на новата комисия и вследствие от това институцията се управлява от членовете на остарялата антикорупционна комисия. Освен това промяната не е приключена дотам, че да подсигурява предстоящите резултати. Според Пенева наредбите в новия закон против спора на ползи са идентични със съществуващите до този миг законови текстове, които съдържат значително недостатъци.

От АКФ регистрират, че в годишните отчета за активността на КПКОНПИ и КПК за 2023 година информацията в рубрика " спор на ползи " е показана извънредно нищожно, само че от тях излиза наяве, че са прегледани всъщност 102 решения, единствено в 11 от които е открит спор на ползи. От Антикорупционния фонд акцентират, че комисията продължава да преглежда производствата по спор на ползи по фиктивен метод. " Проверките не разкриват заплашен ли е публичният интерес, налице ли са подозрения за безпристрастното и обективно практикуване на пълномощията по работа, от които да стане ясно какви са скритите зад обстоятелствата връзки и зависимости, поставящи избрани лица в привилегировано състояние и налице ли е нечий частен интерес. Проличава липса на воля за обективно изобличаване на корупционното държание и санкциониране на причинителите ", е заключението на Даниела Пенева.

Като цяло отчетът регистрира на база на систематизираните резултати от активността на антикорупционните органи, че през 2023 действителната картина на корупцията по високите етажи на властта остава скрита.

" Статистиката за работата на двете антикорупционни институции още веднъж демонстрира голямата бездна сред техния дневен ред и дневния ред на българското общество ", обобщава проверяващият публицист и съосновател на АКФ Николай Стайков в увода на отчета. По думите му антикорупционните институции у нас са самостоятелни единствено официално, като не престават да работят като назначени от мощните на деня в политическата власт. " Данните за антикорупционните следствия са в този смисъл просто едно систематично направено, статистически правилно доказателство за това ", показва Стайков.
Източник: news.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР