Анита Ангелова, експерт Европейски програми и проекти. Специализира в оценката,

...
Анита Ангелова, експерт Европейски програми и проекти. Специализира в оценката,
Коментари Харесай

Компаниите могат да получат до 500 хил. лв. за иновации

Анита Ангелова, специалист " Европейски стратегии и планове ". Специализира в оценката, разбора и правенето на планови оферти за финансиране на нововъведения посредством централизираните европейски фондове и стратегии в " Ню Ай " АД Анита Ангелова, специалист " Европейски стратегии и планове ". Специализира в оценката, разбора и правенето на планови оферти за финансиране на нововъведения посредством централизираните европейски фондове и стратегии в " Ню Ай " АД
Управлявате възходящ и печеливш бизнес, разполагате с първокласен екип и желаете да инвестирате в нов новаторски артикул, който да предложите на международния пазар? До дни ще бъде отворена процедурата, през която да заявите желанието си и да получите безплатно финансиране до 500 хиляди лева, с цел да го реализирате.

Реклама
В предизвикателно време за бизнеса в региона на научноизследователската и развойната активност (НИРД) Министерството на нововъведенията и растежа до дни ще открие новата мярка " Разработване на нововъведения в предприятията ".

С бюджет 127 млн. лева процедурата има за цел да обезпечи механизъм за основаването на нововъведения в пет тематични области - Информатика и ИКТ; Мехатроника и микроелектроника; Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии; Нови технологии в изобретателни и рекреативни индустрии; Чисти технологии, кръгова
и нисковъглеродна стопанска система.

В оперативна стратегия " Конкурентоспособност " в никакъв случай до момента не е бил разпределян толкоз забележителен бюджет за процедура, обвързвана с създаване на нововъведения от страна на бизнеса. В последния програмен интервал - 2014 - 2020 година, имаше сходна мярка, ориентирана към НИРД. Процедурата " Разработване на продуктови и индустриални нововъведения ", чиито условия са сходни на актуалната, имаше бюджет близо 68 млн. лева, който по-късно беше повишен до 100 млн. Дори по-малкият от настоящия бюджет не понижи интереса към процедурата, като успеваемостта беше над 40% - от подадени 360 оферти бяха утвърдени 153. Отхвърлени тогава бяха едвам 74, като междинният размер на план беше към 650 хиляди лева В запаси останаха 83 предприятия, за които не остана финансиране, само че се надяваме по-големият бюджет за актуалната процедура да позволи това.
Кой ще може да кандидатства по новата мярка?
Допустими претенденти по схемата ще са още веднъж микро-, дребни, междинни (МСП) и дребни сдружения със междинна пазарна капитализация (фирми с до 499 служители). Големите предприятия също ще могат да аплайват, само че единствено в случай че си партнират с микро-, дребни или междинни сдружения. Трябва да имате добра концепция, с явен пазарен капацитет.
Реклама Петте области за финансиране - Информатика и ИКТ - Мехатроника и микроелектроника - Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии - Нови технологии в изобретателни и рекреативни промишлености - Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна стопанска система Какво ще може да се финансира?
Основните разноски, които ще бъдат възможни, са за хонорари на личния състав, закупуване на нужните материали и консумативи, както и външни услуги за създаването на иновационния артикул и обезценка на съоръжение.

Едно от значимите преимущества на процедурата е опцията предприятията да покрият разноски за наемане на квалифицирани експерти, учени, софтуерни експерти, като това важи както за претендента, по този начин и за колегата. Допустими ще са и разноските за отбрана на индустриалната благосъстоятелност на национално и интернационално равнище, както и други разноски за външни услуги.

Безвъзмездната помощ може да бъде до 500 хиляди лева , а процентът на поддръжката е в размер до 60% от плануваните разноски (в взаимозависимост от категорията на предприятието). Максималният период за осъществяване ще бъде 18 месеца.
Източник: capital.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg