Анализирани са резултатите от изпитване на водните проби от 20 ...

Анализирани са резултатите от изпитване на водните проби от 20

Постепенно се понижават стойностите на азот във водата край Камен бряг

Анализирани са резултатите от изпитване на водните тестове от 20 и 21 октомври, взети от брегови пункт на 60 м южно от заседналия транспортен съд “Vera Su ” и от пункт директно до носа на кораба, оповестиха от Министерство на околната среда и водите.

Анализът на данните посочва съвсем двойно намаляване на стойностите на следените индикатори в двата пункта по отношение на предходните, което може да се изясни с смяна в посоката на теченията и вятъра. Все отново измерените концентрации на азот амониев, азот нитратен и азот нитритен са три пъти над тренда, следен в региона преди седмица.
 Разтоварени са към 800 тона карбамид от Вера Су Разтоварени са към 800 тона карбамид от " Вера Су "
Част от карбамидът, който се открива на заседналия край Камен бряг турски транспортен съд Vera Su е полутечен, заяви БиТиВи.   Той се из...

Екипите на Министерство на околната среда и водите не престават ежедневно да наблюдават на място положението на водите в Черно море в непосредствена непосредственост до заседналия транспортен съд „ Vera Su “ за следене на интервенцията по претоварване на кораба.

Източник: actualno.com