Анализът е от седмичния бюлетин на Вече почти две години ...

Анализът е от седмичния бюлетин на Вече почти две години

Достъпът до лекари се влошава през 2020 г.

Анализът е от седмичния бюлетин на

Вече съвсем две години здравният бранш е във фокуса на социалния спор поради пандемията. Данните за броя и разпределението на общопрактикуващите лекари и експертите по области през 2020 година разкриват тревожна наклонност на влошаване на достъпа до медици в съвсем цялата страната.

За целите на екипът на ИПИ разработи показател , който цени достъпа до лекари-специалисти в различните области на страната. Индексът се основава на за териториалното систематизиране на 17 формации лекари-специалисти към края на 2020 година , съотнесени като брой лекари от конкретната компетентност на човек от популацията . Оценката на достъпа за всяка група в отделните области съставлява отстоянието от областта с най-широк досег до лекари от конкретната компетентност , а общият показател на досегаемост (представен на графика 1) - на усреднената стойност на оценките за отделните стойности за областта.Графика 1: Индекс на достъпа до лекари-специалисти в областите и динамичност , 2019-2020 година (по-ниското е по-добро)

 Източник:  Национален статистически институт ,  калкулации  на ИПИ
Източник: Национален статистически институт , калкулации на ИПИ


Според приложения метод през 2020 година достъпът до лекари-специалисти в Плевен остава най-лесен. Това е значително обяснимо с огромния медицински университет в областния център, до момента в който областта не е измежду най-големите по население. Очаквано, на второ място се подрежда столицата с огромния си брой специализирани лечебни заведения. Сходен е достъпът до лекари-специалисти в Пловдив и Варна, а София-област също се подрежда в челната петица. Извън водещите области, повечето имат релативно близка стойност на индекса; с най-труден досег изпъкват Добрич, Кърджали и Ямбол. Повечето области споделят сходни казуси в достъпа - най-често такива има при кардиолозите, акушер-гинеколозите, психиатрите.

Между 2019 и 2020 година достъпът до лекари-специалисти се утежнява в повечето области (по-ниската стойност на показателя е по-добра). Изключение правят столицата, Пловдив, Варна и Перник, където се следят обилни подобрения; Хасково е единствената област без смяна . Причина за тази динамичност може да се търси най-много в концентрацията на лечението на Ковид-19 в големите градове и надлежно нарасналото издирване на лекари в тях.

Графика 2: Индекс на достъпа до лекари-специалисти и динамичност , 2019-2020 година (по-ниското е по-добро)

 Източник:  Национален статистически институт ,  калкулации  на ИПИ
Източник: Национален статистически институт , калкулации на ИПИ


В отделните специалности най-малки районни различия в достъпа има при инфекционистите. Причина за това макар че е най-много малкият им брой - общо 233 в цялата страна, като даже в столицата те са едвам 32, а във цялата Добрич област има единствено един. Обратно - най-неравномерното систематизиране е при най-разпространените експерти , като от 1850 кардиолози съвсем петстотин са в София, само че за сметка на това в цялата област Търговище има едвам деветима. Сходно е разпределението и при акушер-гинеколозите.

Възможно пояснение за различията по специалности, несъмнено , е и различната натовареност на отделните експерти , макар че това остава в областта на спекулациите, поради липсата на налични данни. При повечето специалности се следи влошаване в общия показател на досег през 2020 година , освен това релативно отмерено .

Графика 3: Население на един общопрактикуващ доктор , 2019 и 2020 г

 Източник:  Национален статистически институт ,  калкулации  на ИПИ
Източник: Национален статистически институт , калкулации на ИПИ


Негативна динамичност се следи и в достъпа до общопрактикуващи лекари. Няма нито една област, в която той се подобрява през 2020 година по отношение на предходната , като това е наклонност , почнала при започване на предходното десетилетие. Налице са и обилни разлики сред районите , като Плевен още веднъж е водач , с 1243 души на един общопрактикуващ лекар; най-слабо се показва Кърджали, където на един ОПЛ се падат над 3 хиляди души. Прави усещане също, че водещите стопански центрове - Варна, Пловдив, столицата - се концентрират в средата на разпределението, най-вероятно в резултат на растежа на популацията им.

Трябва да имаме поради макар че , че данните за достъпа до лекари далеч не показват цялата картина за качеството на районните здравни системи. Много други фактори - от наличната инсталация в лечебните заведения до натоварването и квалификацията на отделните лекари дефинират какъв брой добре ще се справят те в лечението на пациенти. Въпреки това влошаването в достъпа на лекари, както експерти , по този начин и общопрактикуващи неизбежно е знак за отрицателно развиване на здравната система.

Рубриката “Анализи” показва разнородни гледни точки, не е наложително изразените отзиви да съвпадат с публицистичната позиция на “Дневник”.

Източник: dnevnik.bg