Американските компании за комунални услуги са закупили 27% повече уран

...
Американските компании за комунални услуги са закупили 27% повече уран
Коментари Харесай

EIA отчита ръст на покупките на уран в САЩ на годишна база

Американските компании за комунални услуги са закупили 27% повече уран през 2023 година спрямо 2022 година, съгласно последния годишен отчет на Администрацията за енергийна информация на Съединени американски щати (EIA). Повечето са от задгранични снабдители. Тези, които са с генезис от Съединени американски щати съставляват единствено 5% от общите доставки, също като през 2022 година Собствениците и операторите на нуклеарни енергийни реактори в Съединени американски щати са закупили доставки на уран, които се равняват на общо 51,6 милиона фунта U3O8 (19 838 tU) при среднопретеглена цена от 43,80 USD за фунт U3O8, оповестява Администрацията за енергийна информация (EIA) в своя годишен отчет - Uranium Marketing Annual Report. Това е било  с 12% повече от среднопретеглената цена за 2022 година от 39,08 USD за фунт U3O8 и най-високата цена от 2015 година насам. Още по тематиката Борси 12 юни 2024 АЕЦ 29 май 2024 АЕЦ 22 март 2024 Канада е осигурявала 27% от общите доставки на уран, следвана от Австралия и Казахстан с по 22%. Доставките с съветски генезис са съставлявали 12% от общите такива, а тези с генезис от Узбекистан - 10% от общите.  Доставки са били обезпечени също по този начин и от Китай и няколко страни в Африка. 15% от доставеният уран е бил закупен по спот контракти при среднопретеглена цена от 51,64 $ за фунт, а останалите 85% са били закупени по дълготрайни контракти при среднопретеглена цена от 42,42 $ за фунт. EIA планува пазарна нужда от 443 млн. фунта U308 за идващите 10 години. Разчетът е въз основа на отчетите на притежателите и операторите на реактори, съобразени с доставките по съществуващи контракти от 2024-2033 г. През годината притежателите и операторите на атомни електроцентрали в Съединени американски щати са доставили 34 милиона фунта U3O8 за зареждане с натурален уран като 39% от тях са били за американските снабдители за обогатяване, а останалата част за задгранични снабдители. EIA също по този начин откри, че търговски ресурси от уран в Съединени американски щати са били по-високи на годишна база, със 152 милиона фунта U3O8, което е нарастване с 6% по отношение на данните от края на 2022 г. Вносът на създаден в Русия уран ще бъде неразрешен от август съгласно Закона за вноса на съветски уран, макар че бъдещите вносители могат да аплайват за освобождение, само че единствено за лимитирани количества материал до 1 януари 2028 г.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР