70,9 на сто от българите биха участвали в програма за

...
70,9 на сто от българите биха участвали в програма за
Коментари Харесай

Над 70% от българите са готови да съфинансират санирането на домовете си

70,9 на 100 от българите биха взели участие в стратегия за енергийно възобновяване на жилищата, която изисква съфинансиране и са уверени в изгодите от цялостното саниране на постройките. Това съобщи на конференция Боряна Димитрова, шеф на " Алфа Рисърч ", която показа резултатите от изследването на социологическата организация за обновяване на санирането на жилищните здания. Към момента по разнообразни европейски стратегии са актуализирани дребна част от многофамилните жилищни здания у нас. От две години обаче към 2000 здания стоят с подготвени планове и чакат финансиране. Основните причини на хората са, че обновяването води до по-красива и сигурна постройка, повече комфорт за притежателите и по-висока стойност на парцела, по-ниски сметки за отопление. 94.6% от интервюираните са уверени, че енергийното възобновяване ще докара до понижаване на месечните сметки на семейството за отопление и електричество. Безспорен принос за тези настройки имат основаните високи упования от Националната стратегия за енергийна успеваемост. 78% от нейните бенефициенти заявяват, че след обновяването сметките им за отопление са намалели, при две трети от тях – с над 20%. 80% са почнали да поддържат по-висока температура в жилищата си в отоплителния сезон, над половината – сред 3 и 4 градуса повече. 80% от хората към този момент са правили ремонтни действия със лични средства. Това слага въпроса с частични решения, само че демонстрира че хората са дейни, тъй като до момента са вложили 100% лични средства. За да бъде отговорено на тези настройки и упования на притежателите, по време на конференцията бе показан и напълно нов модел на финансиране, създаден по интернационалния план SHEERenov. Подходът дава опция за възобновяване посредством съ-инвестиране на лични средства при улеснен достъп до заем, както и посредством целева помощ за уязвими групи. Разработеният модел на заем регистрира упованията на жителите за размер на месечните вноски сред 50 и 100 лв., а направените от специалистите калкулации демонстрират, че със спестените средства от по-ниските месечни разноски за сила е изцяло допустимо да се покриват до 80% от вноските и заемът да се изплати в обозрими периоди. Целта е този модел да се приложи като опция на познатите стратегии за саниране, до които достъп ще не престават да имат доста дребна част от жителите, а в това време голямата част от тях са уверени, че обновяването не търпи отсрочване. „ Този модел дава освен по заслужено потребление на обществените средства, само че и доста ускорение на темповете за възобновяване. Той също допуска и повишено присъединяване на притежателите във вземането на решенията и контрола върху осъществяването, като за това е обезпечена и поддръжка от профилирани планови мениджъри. “ Това акцентира заместник-председателят на УС на БГФМА Цвета Наньова заяви „ Ако чакаме някой да пристигна да ни оправи жилищата, с актуалните темпове може да ни се наложи да изчакаме и 200 години. Хората желаят да вземат нещата в свои ръце и страната би трябвало да им даде тази опция. Заедно с финансовата помощ, изключително за най-бедните, би трябвало обаче да се обезпечи достоверна информация, механически съвещания и административна поддръжка, тъй като това основава доверие в стратегиите “, разяснява Драгомир Цанев, изпълнителен шеф на ЕнЕфект. “Енергийно ефикасното възобновяване на сградния фонд е 100% най-устойчивото деяние за превъзмогване на енергийната беднотия и за понижаване на енергийната взаимозависимост на България. Това е инвестиция, която един път направена, носи доходи до края на виталния цикъл на постройката и не изисква никакви спомагателни разноски при употребата. Необходими са обаче доста средства, които не могат да се обезпечат от публични фондове. Необходимо е включването на банков капитал посредством финансови механизми, както и обезпечаване на други тласъци за жителите – да вземем за пример данъчни облекчения. “ Това изясни изпълнителният шеф на БАИС Йордан Николов, който бе безапелационен: Инициативата „ Да възобновим България “ планува да ускори публичния напън за приемане на пътна карта за сградно възобновяване със заложени съответни задължения за финансиране, каквато към този момент бе неколкократно препоръчана на държавното управление. Паралелно с това към този момент се подхващат съответни стъпки за допустимо най-бързо пускане на стратегии по оферти бизнес модел. Ще бъде обърнато изключително внимание и на съответното и транспарантно осъществяване на промените, заложени в Националния проект за възобновяване и резистентност – формулировка за енергийна беднотия, бюра за обслужване на едно гише и основаване на Национален декарбонизационен фонд, тъй като те са решаващи освен за реализацията на проекта, само че и за бъдещото разширение на обсега на сградното възобновяване и постигане на средствата до оптимален брой хора.
Източник: 3e-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТАПромоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР