21 703 студенти и докторанти са теглили , за да ...

21 703 студенти и докторанти са теглили , за да

За последните 11 години: Над 20 000 студенти теглили кредит за обучение

21 703 студенти и докторанти са теглили , с цел да покрият разноските за образование или прехрана . Това показват данни на просветителното министерство за срока от началото на септември 2010 година до края на същия месец тази година. Средният размер на отпусканите кредите е 7029 лева

През последните няколко години бройката на бъдещите висшисти, които се възползват от изгодни заеми, пада, показват наблюденията на Националното посланичество на студентските съвети. А причината е, че кредитите към този момент въобще не са толкоз изгодни. “Таксите за обучение се увеличиха и на доста от студентите е мъчно да се издържат “, споделя пред “Телеграф “ Даниел Парушев, ръководител на Националното посланичество на студентските съвети.
 На каква възраст е добре да  стартира  обучението по програмиране? На каква възраст е добре да стартира обучението по програмиране?
Програмирането - съществен бранш , който от ден на ден и повече запълва маркета на труда. Може ли обучението по програмиране да стартира още ...

Лихвата на кредитите за учещите е годишна, фиксирана и не може да надвишава 7%. Тя не е променяна през последните 10 години. Срокът за погасяване на кредитите е 10-годишен и стартира да тече една година след довеждане докрай на обучението, изясняват от МОН. От ведомството на проф. Николай Денков оповестяват за списанието още, че контракт за кредитиране на студентите и докторантите са подписали осем търговски банки. Само две от тях макар че оферират осезаемо по-нисък лихвен % – надлежно 4.95 % и 3.95%. Те макар че не са толкоз познати на студентите и бъдещите висшисти всеобщо не знаят, че оферират по-изгоден заем, изяснява Даниел Парушев. Той добавя , че 80% от тях теглят кредит от една банка, където лихвата е 6.5%. Таксите за обучение в последните две години скачат, като при медицинските специалности са 30% по-горе , дава образец Даниел Парушев. Между 10 000 и 12000 лева заплащат студентите в МУ, които са платената форма на образование .

Отделно стоките и услугите, всичко поскъпва и тази рента , близка до 7%, е извънредно висока и не е нормална за студентски кредит, смятат от организацията. Затова те се срещнаха с министъра на образованието проф. Николай Денков и с пълномощници на Асоциацията на банките. От Националното посланичество на студентите изразиха вяра , че лихвите ще паднат. В противоположен случай интересът към заемите ще продължи да понижава , а студентите да изпитват от ден на ден финансови затруднения.

Даниел Парушев поддържа наклонността за спад на теглещите кредит с числа . През 2012 година близо 4000 студенти са взели подобен , а предходната година едвам 400. Според някои разбори причината може да се търси и в това, че студентите ни забогатяват. Повече младежи учат и работят, само че в основата на отлива е високият лихвен % , безапелационен е Парушев. Затова пред Асоциацията на банките Националното посланичество на студентите е изложило настояванията си – фиксираната рента да падне от 7% на 3% и да има опция за плаваща съгласно инфлацията. Парушев даде образец и с други страни . Във Англия тя е сред 1 и 3%, в Испания – 0.3%, Естония от 2 до 5%.

Източник: actualno.com