160 лв. допълнително за месеците ноември и декември ще получат ...

160 лв. допълнително за месеците ноември и декември ще получат

Дават по 160 лв. допълнително на директори за тестването в училище

160 лева в допълнение за месеците ноември и декември ще получат към заплатите си учебните шефове, които провеждат проучване на учениците за COVID-19 два пъти в седмицата. Това към този момент са единствено ръководителите на учебни заведения с паралелки от I до IV клас, които се върнаха в клас от 10 ноември т.г.

Министърът на образованието и науката акад. Николай Денков регламентира спомагателното заплащане със заповед, която промени разпоредбите за установяване на работните заплати на шефовете на общинските и държавните учебни заведения и останалите просветителни институции, оповестиха от МОН.

На 11 ноември т.г. беше подписан анекс към Колективния трудов контракт в системата на предучилищното и учебното обучение, който регламентира в допълнение заплащане от 100 лева месечно до края на тази година за учителите и непедагогическите експерти, които тестват учениците.

Източник: dnes.bg