100 доброволци ще броят щъркелите, избрали за дом БългарияДесетки доброволци

...
100 доброволци ще броят щъркелите, избрали за дом БългарияДесетки доброволци
Коментари Харесай

100 доброволци ще броят щъркелите, избрали за дом България

100 доброволци ще броят щъркелите, избрали за дом България
Десетки доброволци потеглят по села и ниви да броят щъркелите у нас. Колко от красивите и обичани птици избират да основат собствен дом и отгледат потомство в България, ще стане ясно при следващото осмо броене от 15 юни до 15 юли, което ще продължи по същото време и идната година.
Прави се от втората половина на юни до началото на юли, когато дребните към този момент са задоволително отраснали и са добре забележими в гнездата.
Международното броене на белия щъркел и този път ще е в над 40 страни от Европа и Северна Африка и се прави на всеки 10 година Първото е проведено през 1934 година по самодейност на Германия, а страната ни се включва през 70-те години на предишния век посредством събиране на данни с анкетни карти.
Сега вече е основано мобилно приложение и посредством него ще се опише точното място на всяко гнездо,
дали е на дърво, дирек, комин, в какво положение е, обитаемо ли е, какъв брой са дребните, има ли заплаха за двойката в него.
Близо 100 доброволци, разпределени по общини, ще би трябвало да преброят гнездата в над 5000 обитаеми места благодарение на мобилното приложение SmartBirds Pro.
„ Белият щъркел, за разлика от черния, е една от птиците, които живеят най-близо до хората и е знак за положението на околната среда. Там, където има повече бели щъркели, има повече и по-чисти влажни зони и земеделската земя е с по-малко пестициди.
При последните две преброявания се вижда трайно нарастване на популацията.
През 2014-2015 година установихме 6981 гнезда, от които 5825 бяха заети с двойки, което е повишаване с 1007, или 21% по отношение на предходното броене. Освен установяването на броя на птиците цел на преброяването е и идентифициране на закани като химизацията в селското стопанство, изгубването на влажните зони, където щъркелът най-често намира издръжка, рисковите електрически стълбове.
Застрашените гнезда по-късно ще бъдат обезопасени “,
споделя Свилен Чешмеджиев, координатор на преброяването от Българското сдружение за отбрана на птиците. Той добавя, че щъркелът няма по какъв начин да бъде комплициран с различен тип, по тази причина и преброителите доброволци не е належащо да са орнитолози или пък да имат специфични знания, а работата с мобилното приложение, в което ще се вкарват координати и фотоси, е доста улеснена.
Преди 10 година в преброяването са се присъединили 196 доброволци,
посетили всички 265 общини в България. Преброени са 5825 заети с двойки гнезда, съвсем всички на електрически стълбове. Общият брой на записаните дребни тогава е бил 14 235, отгледани от 5201 двойки. Продуктивността – брой дребни на сполучлива двойка, е 2,73.  Данните демонстрират, че през 1961-1963 година у нас е имало 11 хиляди двойки, след това те са намалели до 4228 през 1994-1995 година и по-късно стартират да се усилват.
Белият щъркел гнезди в населени места в почти цялата страна, без сухите райони и гъстите гори
Най-много двойки има в Софийското и Самоковското поле, по долините на реките Марица, Струма, Искър, Тунджа, край Дунав, към Бургаските езера, както и в региони с водоеми. Почти няма гнезда в Добруджа, евентуално поради неналичието на вода и подобаваща храна. Заради това опазването на влажните зони е значимо за запазване на подобаващите места за храна, а оттова и за увеличение на популацията на щъркела.
Сериозно нарастване на гнездящи двойки има в областите Пловдив – 667,
Хасково – 663, София-област – 450, Благоевград – 362. В Смолянска област преди 10 година са открити единствено 2 гнезда. От общините с най-вече заети щъркелови гнезда е Самоков със 198 гнезда, Петрич – 188, Тунджа – 154, Хасково – 147 гнезда.
Самоковското село Драгушиново е обитаемото място с най-вече щъркелови гнезда – 51, в петричкото Кулата са 42, в Белозем – 38, в Белчин – 31.
Има концепция с подетата тази година дарителска акция да се слагат предаватели на щъркели, родени у нас, с цел да се види дали на идната година ще се завърнат „ по родните си места “.
„ Има данни, че младите се връщат и гнездят в същия регион, където са се излюпили, в радиус на към 40-50 км и ще опитаме да установим дали е по този начин.
Предавателите са скъпа техника, костват към 1500 евро и настрана се заплаща за транспорт на данните, по тази причина до момента не сме слагали такива устройства на щъркелите, само че те носят скъпа информация за миграцията “, добавя Чешмеджиев. В последните години се следил развой, при който не всички птици мигрират.
Имало щъркели, които остават в страната ни и през зимата, основно в Южна България
Страната ни е измежду тези, над които минава най-интензивният миграционен поток на белия щъркел към Африка и назад. Близо 80% от всички щъркели на планетата – към 260 000, минават над България. Все повече гнезда са ситуирани на електрически стълбове, тъй като там намират положителни условия за гнездене, а тези на дървета – понижават, следят от сдружението.
Заедно с енергийните дружества обезопасяват гнездата посредством преместването им върху изкуствени платформи. Напоследък се следил различен проблем, който заплашва щъркелите.
Пълнели си гнездата, които тежат от 300-500 кг, даже до един звук, освен с клончета, суха трева, само че и с всевъзможни боклуци, които намират по сметищата, като парцали, найлонови чували, въжета и сезал, които са рискови за живота на птиците, тъй като провокират усложнение.
„ Всяка година те надграждат гнездата си с всевъзможен удобен гнездови материал,
само че постоянно се заплитат в сезал. Отпадъците са на всички места към нас и щъркелите ще продължат да носят най-различни отпадъци, които, за жалост, намират в средата, която населяват дружно с нас “, изясни Чешмеджиев.
Този проблем бил открит посредством камерите за видеонаблюдение,
които са сложени на две гнезда в самоковското село Ярлово, които са в двора на бай Тодор Дишлийски, и в с. Драгушиново.

Сега бранителите на птиците са си сложили за цел да наберат средства и за дълготрайно лъчение на камерите на гнездата, както и закупуване на нова камера за наблюдаване онлайн за четвърто гнездо.
Източник: flashnews.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА


Промоции

КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР