Споделените инвестиции в недвижими имоти на българския пазар носят по-висока

Споделените инвестиции в недвижими имоти на българския пазар носят по-висока ...

Споделените инвестиции в имоти - висока доходност и нисък риск.


Споделените инвестиции в недвижими имоти на българския пазар носят по-висока доходност спрямо стандартната покупка на жилище с цел отдаване под наем, сочат данни на проптех компанията PropertyClub.eu, които бяха представени пред журналисти днес.

В големите градове в страната средната годишна възвръщаемост при покупка на имот с инвестиционна цел е между 3% и 5%, докато при съвместно участие в имот тя може да достигне до 7% само от препродажба и при по-ниски нива на риск, твърди Ефтим Ефтимов. Той е създател на платформата, специализирана в инвестиционни сделки с недвижими имоти на принципа на споделеното финансиране.

Още по тематаВиновен ли е Airbnb за високите наеми в Германия?Какво причинява Airbnb на кварталите? Под конвенционален наем или в booking и Airbnb?
За три години PropertyClub.eu е осъществила 11 проекта в София и Пловдив на обща стойност 3 млн. лв  и вече се подготвя да навлезе на два пазара в чужбина, единият от които е Варшава. До момента проектите за споделени инвестиции в имот на платформата са били свързани с покупка, ремонт и препродажба на жилище. Сега обаче компанията планира да разшири дейността си, като навлезе на пазара на краткосрочни наеми, съобщи Ефтимов.

Стратегията е на принципа на споделените инвестиции да бъдат придобивани имоти с потенциал за отдаване под наем в Airbnb и Booking.com, като е предвиден срок между шест и девет месеца за ремонтирането им, за да отговарят на изискванията на платформите. Очакваната годишна доходност при краткосрочно наемане е между 5% и 7%, каза Ефтимов. След три години вече разработеният като продукт за краткосрочен наем имот ще бъде предлаган на пазара за продажба, като очакванията са той да донесе допълнителна възвръщаемост от 10% до 12% върху инвестираните средства. Равнището на възвръщаемостта ще зависи от характеристиките на жилището и от реализацията му в платформите за краткосрочен наем, обясни Ефтимов.

За управлението на имотите в Airbnb и Booking.com PropertyClub.eu ще си партнира с Flat Manager – най-голямата компания в България в този сектор.

Airbnb в София

По данни на онлайн платформата за статистика на Airbnb, AirDNA, броят на отдаваните имоти расте всяка година при относително стабилни наемни нива. През юли 2019 г. средният наем на обект с една спалня е 35 евро за нощувка в София, като стойността е непроменена спрямо същия период на миналата година. В същото време средната месечна печалба от имот расте с 5% и достига 516 евро, съобщи Ефтимов.

През 2015 г. предлаганите в Airbnb имоти в София са били 600, а днес са над 3000. Столицата е и сред градовете на Балканите с най-висока запълняемост на имотите за краткосрочен наем  - близо 65% при средно равнище от около 55% в Букурещ и Белград. Зоните с най-голямо търсене на имоти за краткосрочен наем са центърът и района около Бизнес парка в квартал „Младост“.

PropertyClub.eu очаква следващата година да реализира поне десет имота и да привлече нов профил участници в проектите. По-дългосрочните цели на платформата са да се превърне в регионален лидер на пазара на краткосрочни наеми и да предлага имоти в цяла Европа.

Споделени инвестиции

PropertyClub.eu позволява на хора, които не разполагат с достатъчно средства за собствен инвестиционен имот, да вложат малка сума в нещо, което може да им донесе печалба след реализацията си, разказа Ефтимов. Реализацията на имота обичайно отнема между 9 и 12 месеца, а минималната сума за участие е 2000 евро. Обикновено участниците в проектите са 14.

Комисионата на компанията е 1,2% с ДДС от първоначално набраната сума и 20% от постигнатата доходност.

Платформата използва т. нар. дългов модел за споделено финансиране (debt-based crowdfunding), при който на предварително заявилите желание участници в проектите се предоставя меморандум, описващ всички детайли по конкретния проект (целевите имоти, срок, самоучастие, очаквана доходност), както и заявка за записване.

Дълговият инструмент, който се използва, е облигационна емисия, за емитирането на която PropertyClub.eu работи с банка, платежен агент, и се преминава през публикуване в Търговския регистър.

Източник: investor.bg