Басейнова дирекция започва допълнителни проверки на водата в реките Юговска

Басейнова дирекция започва допълнителни проверки на водата в реките Юговска ...

РИОСВ с наказателна преписка след замърсяването на р. Юговска и р. Чепеларска.


Басейнова дирекция започва допълнителни проверки на водата в реките Юговска и Чепеларска след вчерашната авария в хвостопровод в близост до град Лъки. Ще се проверява и чистотата на река Марица. Очаква се днес да излязат резултатите от взетите проби.

Аварията в предприятието в Лъки е станала вчера след 8 часа сутринта. Уведомяването на оторизираните институции обаче е закъсняло със 7 часа и е подадено от граждани до РИОСВ-Смолян.
Екатерина Гаджева - директор РИОСВ-Смолян: Не, самото дружество не ни е уведомило изобщо, получихме сигнал на Зелен телефон, около 15 часа.
От Регионалната инспекция по околната среда и водите ще образуват административно наказателна преписка.
Атанас Марински - изпълнителен директор „Лъки инвест": Досега не сме отровили нито една рибка, пъстърва е пълна реката до Юговския разклон има пъстърва и тук нагоре в реките има пъстърва.
Още вчера e пуснато предупреждение, както до ВиК-Пловдив, Районна здравна инспекция, така и до общините, които се намират по течението на реките да ограничат ползването на вода. Ограничението ще е в сила докато не стане ясно доколко аварията е повлияла на качеството на водите.
Марин Маринов - експерт в Басейнова дирекция „Източнобеломорски район": Специално тук в този пункт след заустване на предприятията, които са малко по-нагоре по течението, аз не бих препоръчал да се използва вода за напояване, както и за риболов.
Взетите проби от река Чепеларска в района на Бачково тази сутрин са в норма.
Желязка Георгиева, инспектор в Басейнова дирекция-Пловдив: В момента са измерени три показателя - активна реакция, разтворен кислород и електропроводимост. Измерените стойности показват добро състояние. Като за показател активна реакция е измерена стойност 8,6, което е малко над нормата за добро състояние.
ВиК в Пловдив съобщиха, че взимат днес проби от двата сондажа на река Чая в района на с. Ягодово, за да се провери дали има замърсяване на питейната вода. Опасенията са, че може замърсяването по реките Юговска и Чепеларска да е достигнало до Чая, а оттам в сондажите. Очаква се довечера да излязат резултатите от първите проби, а утре сутринта и останалите. Министерството на земеделието трябва да направи допълнителни изследвания за качеството на водите за напояване препоръчаха експертите.

Източник: bnt.bg