Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) започна проверка за конфликт на интереси след

Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) започна проверка за конфликт на интереси след ...

КПКОНПИ проверява горското в Шумен по разследване на "Сега".


Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) започна проверка за конфликт на интереси след разследване на "Сега", от което става ясно, че председателят на управителния съвет на „Североизточно държавно предприятие“ в Шумен е дал голям паричен заем на фирма, която спечели търг за продажба на апетитен имот на териториалното поделение на горското - ловно стопанство "Паламара".

В имуществената декларация за 2019 г. на Бейзат Яхя е отбелязана сумата 162 800 лв., която фирмата "Еколес Венец" ЕООД му дължи на основание договор за паричен заем. Това е дружеството, което придоби от "Паламара" парцел от 12 дка , върху който са построени три масивни сгради с обща площ 842 кв. м., за едва 83 200 лв. без ДДС. Решението за провеждане на търг за продажба на въпросния имот обаче е взето от управителния съвет на СИДП-Шумен, в който член е именно Яхя.

Шефът в горското в Шумен - Яхя, и собственикът на "Еколес Венец" Бейзат Феим са функционирени на ДПС в региона. Освен това има редица съмнения, които витаят около търга за продажбата на големия имот в с. Венец. На първо място, оценителят Симеон Бънков, който определи първоначална цена на парцела от 81 300 лв., е пряко свързан с Бейзат Яхя. И двамата са в управата на сдружението "Ловно-рибарско дружество "Паламара". В организацията е и синът на Яхя - Илтер Бейзатов Садъков.

Освен това печелившата фирма "Еколес Венец" владее въпросния имот от 5 години преди да го купи на търга през май. През 2015 г. тя сключва 10-годишен договор за наем с ловно стопанство "Паламара" за същия терен със сградите в с. "Венец". Дружеството също така многократно печели търгове на горското в Шумен за добив на дървесина. Любипитно е още, че "Еколес Венец" първоначално е регистрирана в жилище в блок на ул. "Кирил и Методий" в с. Венец, като в същата сграда е регистрирана и фирмата на сина на Яхя - "Ил Бе Са" ЕООД.

Източник: segabg.com