The Country - Новини

Доц д р Иван Ангелов от Стопанския факултет на СУ Св

Доц д р Иван Ангелов от Стопанския факултет на СУ Св ...

... от дейностите, включени в стратегията за засилване на международното сътрудничество с водещи чуждестранни университети и устойчиво развитие на съвместните дейности в академичен и изследователски план.