Pornhub - Новини1058 1088 1072 1092 1080 1082 1098 1090 1085 1072 Pornhub 1077 1089 1082 1086 1095 1080 1083 1076 1088 1072 1089 1090 1080 1095 1085 1086 1087 1086 1074 1088 1077 1084 1077 1085 1072 1089 1088 1080 1074 1072

1058 1088 1072 1092 1080 1082 1098 1090 1085 1072 Pornhub 1077 1089 1082 1086 1095 1080 1083 1076 1088 1072 1089 1090 1080 1095 1085 1086 1087 1086 1074 1088 1077 1084 1077 1085 1072 1089 1088 1080 1074 1072 ...

... в понеделник, 4 октомври. Това се дължеше на срив, който според компанията е „прекъсване, причинено не от злонамерена дейност, а от грешка, направена от нас“.


Сайтовете със съдържание за възрастни определено нямат нужда от допълнителна

Сайтовете със съдържание за възрастни определено нямат нужда от допълнителна ...

... интересно. Освен това, Pornhub предлага интерактивно ръководство за всички класически голи фигури, висящи по стените на големи художествени галерии, за да разшири културните хоризонти на своите потребители.

Напоследък около Pornhub е доста горещо но не само заради съдържанието му

Напоследък около Pornhub е доста горещо но не само заради съдържанието му ...

... неправителствени организации в сферата на интернет и детската безопасност. Те ще преглеждат всички видео, които са били докладвани от потребители като потенциално опасни или незаконни.Сайтът е отстранил по голямата част от видеосъдържанието си което е

Сайтът е отстранил по голямата част от видеосъдържанието си което е ...

... материалите да бъдат сваляни директно, което създава предпоставки за по-нататъшното им разпространение. От Pornhub отхвърлиха напълно обвиненията и ги окачествиха като “безотговорни и шокиращо неверни“.