Digitalization - Новини
Shutterstock Още по темата Нови моменти в режима на сумирано

Shutterstock Още по темата Нови моменти в режима на сумирано

...

... подпис" означава усъвършенстван електронен подпис, който е създаден от устройство за създаване на квалифициран електронен подпис и се основава на квалифицирано удостоверение за електронни подписи;