8650 - Новини


По данни на НСИ, през 2018 г. шест вестника са

По данни на НСИ, през 2018 г. шест вестника са ...

... румънски език - две заглавия с тираж 0.4 хил., по едно заглавие на немски, турски, испански, есперанто и едно на два и повече езика (с общ тираж 32 хиляди). Повече информация и данни за издателската дейност могат да се намерят в ИС „Инфостат“  и на сайта на НСИ , раздел „Култура“. ...