432 183 - Новини

Правителството одобри отпускането на 432 183 лв за спортно състезателни дейности

Правителството одобри отпускането на 432 183 лв за спортно състезателни дейности

...

... предоставят във връзка с изпълнение на политиките в областта на студентския спорт, насочени към оптимизиране на двигателния режим, учебно- тренировъчната, спортно-състезателната дейност и материално-техническото обезпечаване.