1364 - Новини
От старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни

От старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни ...

... целево финансиране.Информация за напредъка в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради може да бъде намерена на интернет страницата на МРРБ.


По 336 блока се изпълняват строително монтажни дейности и мерки за

По 336 блока се изпълняват строително монтажни дейности и мерки за ...

... целево финансиране.Информация за напредъка в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради може да бъде намерена на интернет страницата на МРРБ.