1364 - Новини

По 336 блока се изпълняват строително монтажни дейности и мерки за

По 336 блока се изпълняват строително монтажни дейности и мерки за ...

... целево финансиране.Информация за напредъка в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради може да бъде намерена на интернет страницата на МРРБ.


От старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни

От старта на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни ...

... целево финансиране.Информация за напредъка в изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради може да бъде намерена на интернет страницата на МРРБ.