1000 Глоба - Новини


Служители на звено Инспекторат към Община Благоевград съвместно с представители

Служители на звено Инспекторат към Община Благоевград съвместно с представители ...

... към общинска администрация извършват непрекъснати проверки на територията на града и малките населени места.Община Благоевград апелира гражданите за отговорно поведение и опазване на околната среда!


Служители на звено Инспекторат към Община Благоевград съвместно с представители

Служители на звено Инспекторат към Община Благоевград съвместно с представители ...

... към общинска администрация извършват непрекъснати проверки на територията на града и малките населени места.Община Благоевград апелира гражданите за отговорно поведение и опазване на околната среда!

1000 лева глоба собственик на куче което е причинило смъртта

1000 лева глоба собственик на куче което е причинило смъртта ...

... съдебна жалба срещу наложената глоба, в началото на тази година Варненският районен съд потвърждава наказателното постановление, след като го приема за законосъобразно, правилно и обосновано.