0078 - Новини

Стили роуд ЕООД успешно изпълни проект Повишаване конкурентоспособността на Стили

Стили роуд ЕООД успешно изпълни проект Повишаване конкурентоспособността на Стили ...

... BG16RFOP002-3.002-0078 „Повишаване конкурентоспособността на "Стили Роуд"ЕООД, чрез реализиране на мерки за енергийна ефективност”е 4 242 310.00 лв като безвъзмездната финасова помощ е 2 121 155.00лв.