Фниб Адсиц - Новини

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ организира станалия редовен уебинар

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ организира станалия редовен уебинар ...

... последните промени в Закона за дружествата със специална инвестиционна цел, който Материалът е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа.

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ организира регулярния тримесечен уебинар

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ организира регулярния тримесечен уебинар ...

... е с информационен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава акции в капитала на „Фонд за недвижими имоти България“ АДСИЦ.

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ очаква продължаващо преместване на

Фонд за недвижими имоти България АДСИЦ очаква продължаващо преместване на ...

... имот на Цариградско шосе.Материалът е с аналитичен характер и не е препоръка за покупко-продажба на ценни книжа. Авторът притежава една акция в капитала на дружеството.