Прахосали


САЩ прахосали милиарди долари в Афганистан за сгради и автомобили,

САЩ прахосали милиарди долари в Афганистан за сгради и автомобили, ...

... за да се изтеглим от Афганистан Военните министри не се очаква да обявят конкретно решение Американските агенции, отговорни за строителството, дори не са попитали афганистанците дали искат или се нуждаят от сградите, и дали имат техническата възможност да ги поддържат. Прахосаните пари изглежда са в нарушение на много американски закони. ...