Защо държавата убива Националната телефонна линия за деца 116 111?Така ...

Защо държавата убива Националната телефонна линия за деца 116 111?Така

Националният телефон за деца - превърнат в обикновен кол център?

" Защо страната убива Националната телефонна линия за деца 116 111? "

Така е озаглавена позиция, оповестена на уеб страницата на Националната мрежа за децата, сплотяваща в себе си редица неправителствени организации в обществения бранш. Позицията е отдадена на това, че откогато линията се поддържа от на процедура държавни чиновници, а не от външен реализатор, определен след " транспарантен конкурс с обществено оповестени правила и условия за  високи стандарти в работата ", доверието в нея е спаднало, позвъняванията са намалели и липсват квалифицирани фрагменти, което е свело линията до елементарен прът център. Ако през 2019 г. е имало 52 658 позвънявания, то през 2021 г. те са били 34 751.

" Данните демонстрират, че близо със 17 000 са намалели позвъняванията на телефонната линия сред 2019 и 2021 година, до момента в който всички други телефонни линии за деца в международен мащаб бележат растеж в срок на Коронавирус пандемията ", показват от мрежата за децата.
Визира се държавното решение от юли тази година линията да бъде прехвърлена към Агенцията за обществено подкрепяне, която е изпълнителна организация към Министерство на труда и обществената политика (МТСП). Според мрежата то е било взето без разбор и действителна аргументация, а към този момент има неприети позвънявания и отпратени такива.
" Националната телефонна линия в никакъв случай не е била прът център и до момента в който се третира като такава, тя ще не престава да губи своя смисъл и план ", показват още от мрежата.

" Националната телефонна линия за деца 116 111 е основана през 2009 година като резултат от дългогодишни старания и изследване на разнообразни модели и съществено покровителство от страна на самата Държавната организация за протекция на детето и детските организации в България. На линията помощ търсят както деца, по този начин и родители и експерти. Обаждат се деца, които имат проблеми с приятелите си, които имат въпроси във връзка с зависимости, които се усещат сами и не знаят на кого да споделят проблемите си. На линията търсят помощ и родители, които имат проблем с детето си и не знаят по какъв начин да постъпят, жители, които виждат просещи деца и търсят помощ. Годишно телефонната линия за деца получава сигнали за принуждение над дете, които са повече от половината от сигналите, получени от всички отдели за протекция на детето в България. Има случаи, в които Линията е единственият метод за дете да откри помощ. А има и случаи, в които позвъняването избавя живот ", показват значимостта на линията от организацията.


Ето и цялостния текст на позицията:

Защо страната убива Националната телефонна линия за деца 116 111?

Този въпрос задава Национална мрежа за децата във връзка поредност от голословни решения на държавното управление, които лишават деца и възрастни от опция да потърсят помощ.

.....................................

Бавно и методично Националната телефонна линия за деца 116 111 се погубва от страната и политиците, като през последните няколко години се вършат поредност недомислени ходове, които водят до все по-ограниченото й действие.

Ние от Национална мрежа за децата показваме голямото си неразбиране по какъв начин Министерски съвет, под давлението на Българската социалистическа партия, взе следващо голословно решение – Националната телефонна линия за деца да бъде трансферирана към Агенцията за обществено подкрепяне, която е изпълнителна организация към Министерство на труда и обществената политика. Това решение, взето през юли 2022 в последните дни на предходното Правителството, е направено без действителна оценка на въздействието, без разбор на работата на линията и най-много, без мисъл за децата. Данните демонстрират, че близо със 17 000 са намалели позвъняванията на телефонната линия сред 2019 и 2021 година, до момента в който всички други телефонни линии за деца в международен мащаб бележат растеж в срок на Ковид пандемията.

Каква е същността на телефонната линия за деца и малко история за нея през годините

Националната телефонна линия за деца 116 111 е основана през 2009 като резултат от дългогодишни старания и изследване на разнообразни модели и съществено покровителство от страна на самата Държавната организация за протекция на детето и детските организации в България. На линията помощ търсят както деца, по този начин и родители и експерти. Обаждат се деца, които имат проблеми с приятелите си, които имат въпроси във връзка с зависимости, които се усещат сами и не знаят на кого да споделят проблемите си. На линията търсят помощ и родители, които имат проблем с детето си и не знаят по какъв начин да постъпят, жители, които виждат просещи деца и търсят помощ. Годишно телефонната линия за деца получава сигнали за принуждение над дете, които са повече от половината от сигналите, получени от всички отдели за протекция на детето в България. Има случаи, в които Линията е единственият метод за дете да откри помощ. А има и случаи, в които позвъняването избавя живот.

Контролът върху работата на Националната телефонна линия за деца постоянно е бил у държавните институции и по-специално в Държавната организация за протекция на детето (ДАЗД). От 2009 до 2019 година осъществяването й се разпореждаше с отворен, транспарантен конкурс с обществено оповестени правила и условия за  високи стандарти в работата – модел, заложен в самото основаване на Линията. През 2020 година Държавната организация взе решение да оперира линията, комуникирано като „ институциите се усещат подготвени да обслужват сами националния телефон “. Решението беше предшествано от необятна дезинформационна акция, внушаваща страхове у родителите във връзка с ролята на Линията и политически напън. Посочената публично причина, че ДАЗД ще дава тази услуга, в действителност не отговаряше на действителността – в противен случай, през март 2020 беше оповестена социална поръчка за „ обезпечаване на профилиран личен състав за 24-часово обслужване “ на Линията на стойност 160 000 лева без Данък добавена стойност, само че без условието към изпълнителя да бъде лицензиран за даване на профилирана помощ на деца, а просто да има регистрация за обезпечаване на краткотрайна работа и опит в даването на услуги вид „ прът център “. Поръчката е извоювана в конкурс с двама претенденти, един от които е декласиран. Същата социална поръчка, само че на стойност 208 000 лева без Данък добавена стойност и с по-подробни условия, е оповестена и през 2021 и е извоювана от същия реализатор.

Последствията от това решение са пагубни. Обажданията на линията през 2021 година са с 35% по-малко от тези през 2019 година, а в някои месеци разликата доближава съвсем до четири пъти по-малко позвънявания – освен това намаляването на сигналите в срок на пандемия и рецесия. Броят на позвъняванията приказва само за понижаване на информираността и доверието в Националната телефонна линия за деца, както и за неефективно й ръководство от страна на държавните институции.

Каква е последната смяна, направена от политиците и държавните институции?

Вместо да бъде изработен разбор на аргументите за сериозното положение на телефонната линия за деца и да бъдат взети ограничения за нейното избавяне, през юли 2022 година държавното управление по предложение на МТСП взема решението тя да бъде дадена за осъществяване на Агенцията за обществено подкрепяне (АСП) – конструкция на Министерство на труда и обществената политика (МТСП). Това решение се взема макар многократните разбори, които демонстрират, че чиновниците, виновни за използването на политиките, свързани с децата в АСП, са нископлатени, без благоприятни условия за подготовка, супервизия и без стандарти за работа. Нещо повече, решението е взето, без да бъдат направени каквито и да било разисквания и разбори с УНИЦЕФ България – съществена подкрепяща организация, нито която и да било друга детска организация. Само за няколко седмици по-късно решение към този момент са налице сигнали, които не са признати или са били отпратени от 116 111.

Решението за прекачване на телефонната линия за деца е взето с официално попълнена оценка на въздействието, която включва непълна или даже погрешна информация – по този начин да вземем за пример, в оценката се твърди, че „ Към момента Националната телефонна линия за деца (НТЛД) се обслужва от щатни чиновници на Държавната организация за протекция на детето (ДАЗД). “; работещите на Линията, обаче, са назначени от компанията БИКА Сървисис ООД, която печели публичните поръчки през 2020 и 2021 година. Самото умозаключение на по този начин наречената оценка на въздействието, че не са разпознати никакви опасности и отрицателни въздействия от прекосяването на Линията към Агенцията за обществено подкрепяне, е задоволително, с цел да се види ясно, че не е изработен никакъв действителен разбор и проект за ръководство на рисковете.

Седем аргументи, за какво съгласно Национална мрежа за децата решението на държавното управление за детската телефонна линия е несъответстващо и действително я убива:
Националната телефонна линия в никакъв случай не е била прът център и до момента в който се третира като такава тя ще не престава да губи своя смисъл и план. Предвиденото даване на услугите в границите на системата на МТСП и АСП допуска или в допълнение натоварване на към този момент свръхнатоварените чиновници, или назначение на нови, които още веднъж ще бъдат държавни чиновници – това на практика, планува разширение на администрацията, а не съставяне на екип от експерти. Ние настояваме за трансформиране на тази услуга, тъй че да се дава професионална помощ и поддръжка на телефонната линия. За да може тази услуга да действа качествено и да извършва задачата, с която е основана, е нужно на нея да работят особено готови експерти.Твърдението, че „ вътрешното възлагане сред държавни институции “ води до повишение на качеството на услугата е неправилно и погрешно и е по-скоро претекст към обезсмислянето на съществуването на ДАЗД. Припокриването на функционалностите на АСП и ДАЗД е развой с 15-годишна отминалост. Преминаването на детската линия към друго ръководство е и претекст за понижаване на числеността на личния състав на ДАЗД, което е разследване на последователното изземване на нейните функционалности от системата на Министерството на труда и обществената политика и обезличаването й като орган за гарантиране на правата на детето.Налице е спор на ползи, в който институцията, която управлява работата на Линията, е финансово подвластна от изпълнителя. Макар ДАЗД да остава в ролята на контролиращ орган на услугата, тя получава бюджета си точно от Министерството на труда и обществената политика, чиято организация е и АСП. Остава и безусловно неразбираемо какви са гаранциите за справедлив надзор и съответна реакция в случаи на сигнали за нарушавания против чиновници на Агенцията за обществено подкрепяне, получени на линията, където още веднъж подвигат чиновници от същата система.Няма гаранции за ефикасното финансово ръководство на Телефонната линия – все още пътят на финансите, с които се обезпечава работата на Линията, минава от Министерство на труда и обществената политика към Държавната организация за протекция на детето. Остава неразбираем въпросът дали в този момент, когато Линията би трябвало да се дава от структурите на МТСП, ДАЗД би трябвало да преведе назад парите, които са заложени в нейния бюджет. Ако е планувано бюджетът за обезпечаването на Линията да бъде предоставян непосредствено на Агенцията за обществено подкрепяне, за какво е планувано нарастване от над 40% в бюджета на ДАЗД.Липсва проект за развиване и ръководство на Националната телефонна линия за деца. Както по този начин наречената оценка на въздействието самоуверено афишира, в действителност не e осъществявана никаква следваща оценка на въздействието на нормативния акт – с други думи, няма никакви прогнози по какъв начин прехвърлянето на Линията ще способства за възстановяване на качеството, информираността или доверието в линията, които са основни, с цел да извършва дилемите, с които е основана.Създава се значителен риск от загуба на доверие в работата на Националната телефонна линия. Остава изцяло неразбираемо по какъв начин ще се работи за осведоменост и създаване на доверие на фона на съществуващото все още ниско доверие към системата за протекция на детето. Това в допълнение ще разубеди доста хора да алармират или да потърсят помощ на 116 111.Експертния капитал в телефонната линия е изгубен поради множеството смени и рокади. Няма нито един останал чиновник с опит на линията, а с цел да се одобряват сходни позвънявания от деца е належащо да има висока подготовка и сериозна супервизия. За страдание човешкият капацитет в детската линия е съществено недооценен.
Националната телефонна линия за деца е обвързване на българската страна, според Резолюция на Европейския парламент, което се извършва с финансиране от държавния бюджет. Като такова, то би трябвало да бъде изпълнявано с най-високото достижимо качество. Искаме да напомним, че тази линия съществува първо и на първо място, с цел да даде навременна, сигурна и налична поддръжка за децата, а при приемането на  предложението за прекосяване на Линията към структурите на МТСП безогледно са пропуснати претекстовете на  заинтересованите страни.

От Национална мрежа за децата за следващ път показваме голямото си терзание, че в България стремително понижават опциите деца да търсят и получават съответна помощ и поддръжка. Наред със систематичното заличаване на Националната телефонна линия за деца, Центърът за безвреден интернет, който поема над 16 000 сигнала и позвънявания за тормоз, принуждение и нездравословно и рисково наличие в интернет, на практика затваря заради липса на поддръжка от страната.

Настояваме да бъде изработен цялостен разбор на работата на Националната телефонна линия за деца 116 111, който да регистрира опита и мнението на всички заинтригувани лица. Въз основа на разбора да бъде основана тактика за развиване на Линията, чиито съществени цели да бъдат  качествена помощ, протекция и сигурност на децата и повишение на доверието в Линията. Настояваме също да бъде възобновен моделът на възлагане на външен снабдител с отворен конкурс, гарантиращ справедлив надзор върху работата на Линията.

Източник: clubz.bg


КОМЕНТАРИ
НАПИШИ КОМЕНТАР


PromoMall.bg