Велико Търново. На 24 октомври от 10.00 часа в зала

...
Велико Търново. На 24 октомври от 10.00 часа в зала
Коментари Харесай

Във Велико Търново ще бъде представена процедура „Създаване и развитие на Регионални иновационни центрове“

Велико Търново. На 24 октомври от 10.00 часа в зала „ Царевец “ на хотел „ Премиер “ – гр. Велико Търново ще се организира информативен ден за показване на процедура „ Създаване и развиване на Регионални иновационни центрове (РИЦ) “ по Оперативна стратегия „ Иновации и конкурентоспособност “ (ОПИК) 2014-2020. Условията за кандидатстване по процедурата ще бъдат показани от специалисти от Главна дирекция „ Европейски фондове за конкурентоспособност “ в Министерството на стопанската система, в качеството на Управляващ орган на ОПИК 2014-2020. Това заяви за Радио „ Фокус “-Велико Търново Светослав Стефанов, специалист „ Комуникация, информация и логистика “ в Областния информативен център в остарялата столица.

Основната цел на процедурата е създаване и развиване на модерна научноизследователска и иновационна инфраструктура за осъществяване на приложни проучвания от отворен вид, способстващи за ускорено икономическо и обществено развиване на българските райони. Фокусът на процедурата е върху основаването на работещо партньорство сред бизнеса и науката в интерес на районната стопанска система.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 115 646 637 лв.. Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ е 1 500 000 лв., а оптималният размер, за който може да се кандидатства
Всичко за Вашата сватба
възлиза на 7 000 000 лв..

Допустими по процедурата са единствено кандидати-обединения, които следва да са регистрирани след 31.12.2018 година и да включват в състава си най-малко три юридически лица регистрирани по Търговския закон. Задължително се изисква и присъединяване на най-малко едно висше образователно заведение/научноизследователска организация или техни звена/институти. Допустимо е членове на обединяването да бъдат също по този начин неправителствени организации, общински и регионални администрации. Крайният период за кандидатстване е 20 януари 2020 година

Информационна акция за показване на процедура „ Създаване и развиване на Регионални иновационни центрове (РИЦ) “ по Оперативна стратегия " Иновации и конкурентоспособност " 2014-2020 се организира в интервала от 17 октомври до 5 декември с изключение на във Велико Търново и в градовете Пловдив, Русе, Варна, Благоевград, Враца, Кърджали, Смолян, Бургас и Стара Загора.

ОИЦ – Велико Търново е част от мрежата от 27 Областни осведомителни центрове за разпространение на Европейски структурни и инвестиционни фондове и Кохезионната политика на Европейския съюз в България.
Луиза ТРАНЧЕВА
Източник: focus-news.net

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News
PromoMall.bg