В трудовете по езотерика и в частност тези на Рудолф

...
В трудовете по езотерика и в частност тези на Рудолф
Коментари Харесай

Кой е Ариман?

В трудовете по езотерика и в частност тези на Рудолф Щайнер постоянно се среща един персонаж, който носи името Ариман. Това е персийско име на свръхестествено създание, което дава визията за злото. Повечето хора отъждествяват Ариман с Луцифер, съперник на Бога, само че също и със Сатаната, поставяйки знак за тъждество сред Луцифер и Сатана.

Тази визия обаче е много обща и може да заблуди болшинството хора, които се пробват да си обяснят същността на Ариман. Нужно е да се потърсят корените на визията за него.

Изглежда, че името Ариман се среща за първи път в персийския мит за Озмунд - положителният господ и неговият противовес Ариман - богът на злото. Щайнер обаче излиза с концепцията, че злото не просто би трябвало да бъде посочено, само че и разбрано. Осъзнатият и напреднал духовно човек би трябвало да схваща злото, да го учи, да го разграничава от положителното и не да се бори с него, с цел да го унищожи, а с цел да го трансформира в положително.

В трудовете на Рудолф Щайнер злото като категория е показано от Луцифер и Ариман, които не са едно и също. Луцифер е Дяволът, а Ариман

е Сатаната. Разликата сред тях е, че Луцифер е ангел, един от ангелите, носещ светлината на света, който предава доверието на Бога. Затова е хвърлен в Ада.

Сатаната като име е еврейска дума и значи съперник. Това е безспорното зло, съперникът на Бога. Докато Луцифер има свои почитатели - ангели, Сатаната няма войска от неприятни създания. Той би трябвало да подмами повече хора, които да тръгнат по тъмния път и да станат негови почитатели. Сатаната се въплъщава в индивида, той е Антихриста, само че и духът на материализма.

 Архангел Михаил и Ариман

Най-могъщият измежду небесните архангели - Михаил, води непрестанни борби с Ариман и постоянно го побеждава. С тези победи архангел Михаил принуждава Ариман да слезе все по-ниско към Земята, напускайки свръхсетивните светове.

След последната борба Ариман е към този момент измежду хората на Земята и бива именуван Черният принц или Князът на Земята. Задачата на архангел Михаил е да изведе индивида по пътя, откъдето е пристигнал, а това е духовният свят, пренебрегвайки клопките, които Ариман му слага, с цел да го отклони.

Битката сред положителното и злото за душите на хората постоянно се е водила и следва.

Източник: sanovnik.bg

СПОДЕЛИ СТАТИЯТА
Последвай Новини 24/7 в Facebook Последвай Новини 24/7 в Google News

ОЩЕ ПО ТЕМАТАPromoMall.bg